Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia humanistyczna PS-ANO.LSI.1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Systematyczne przygotowanie do zajęć w oparciu o przeczytane lektury sprawdzane i oceniane na bieżąco podczas zajęć.
Literatura:

Gajda J., Sofiści, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 215-230.

Krońska I., Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 177-188.

Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, wybór tekstów i wstęp J. Legowicz, PWN, Warszawa 1968 (frag. dotyczące stoików i epikurejczyków).

Św. Augustyn, Wyznania, wiele wydań, (fragmenty).

Eliade M., W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Wyd. KR, Warszawa 1997: Nowy humanizm (s.11-24).

Sztajer S., Idea homo religiosus a współczesne przemiany religijności, „Przegląd Religioznawczy”.

Leśniak K., Franciszek Bacon, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, wybrane fragmenty.

Petsch D., Tomasz Morus, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962, wybrane fragmenty.

Sartre J.P., Egzystencjalizm jest humanizmem, w: tegoż, Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, „Politico-Art.”, Warszawa 2001, s. 125-168.

Fromm E., Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1978: Wstęp oraz rozdz. I.

Ritzer R., Makdonaldyzacja społeczeństwa, MUZA SA, Warszawa2003: rozdz. 1.

Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Wyd. Znak, Kraków 2004: obowiązkowo rozdz. 1 i 12, do wyboru jeden z rozdziałów (2-6), w cz. I.

Soniewicka M., Transhumanizm: kilka uwag na temat filozoficznych źródeł sporu o ideę biomedycznego ulepszania moralnego, „Ethics in Progress” 2015, vol. 6, nr 1. 38-55.

Metody i kryteria oceniania:

bieżące przygotowanie do zajęć, analiza tekstu, udział w dyskusji

Zakres tematów:

1. Sofiści, Sokrates i ich nauki - antropocentryczna koncepcja wiedzy i początki filozofii człowieka. Troska o siebie.

2. Stoicyzm i epikureizm i ich współczesne kontynuacje – filozofia jako ćwiczenia duchowe.

3. Odkrycie boskiego pierwiastka w człowieku [Aureliusz Augustyn, Miecea Eliade]. Kim jest homo religiosus?

4. Humanizm renesansowy [Morus, Bacon]. Utopijny ład świata w Renesansie i dzisiaj.

5. Wolność jako wyznacznik człowieczeństwa [Sartre’a ujęcie wolności, wolność „od” i „do”].

6. Człowiek w „zmakdonaldyzowanym świecie” [G. Ritzer].

7. „Kres” człowieka? – czy możliwa jest humanistyka bez człowieka? [transhumanizm]

8. Podsumowanie (1 godz.)

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna, klasyczna metoda problemowa, konsultacje, objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)