Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia formacji policyjnych PA-KR-LS-HFP
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie co najmniej 3 pkt za odpowiedź ustną na egzaminie ustnym. Student wybiera trzy pytania z puli pytań udostępnionych na Wirtualnym Kampusie UMCS. Za każde pytanie może otrzymać od 1 do 2 punktów.

Zakres tematów:

1. Kształtowanie się pojęcia policji od czasów nowożytnych

2. Formacje policyjne we Francji

3. Formacje policyjne w Anglii

4. Formacje policyjne w Niemczech

5. Formacje policyjne w Austrii

6. Formacje policyjne we Włoszech

7. Formacje policyjne w Holandii

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 55/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)