Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa H-KK-KUL-1S.3
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin – W01, W02, U01, K01
Literatura:

D. Glondys, M. Bednarczyk, Komunikacja międzykulturowa albo lepiej nie wychodź z domu, Kraków 2020.

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum 2008.

Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

M. Filipiak, Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003.

T. Goban-Klass, Rwący nurt mediów, 2020; Teoria komunikowania masowego, 2021 i inne.

J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999 i n.

S. Reynolds, D. Valentina, Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.

J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

W01 - student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zjawiska, teorie i metody oraz zależności w obrębie systemu wiedzy z zakresu nauk o kulturze i religii, w szczególności z zakresu komunikacji kulturowej i międzykulturowej - K_W01

W02 - student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia nauki o komunikacji kulturowej w systemie nauk o kulturze oraz nauk humanistycznych - K_W02

U01 - student umie zastosować poznane teorie do interpretacji zjawisk kulturowych - K_U02

U02- student umie brać udział w debacie i uzasadniać swoje przekonania - K_U07

K01- student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i praktycznego stosowania poznanych teorii z poszanowaniem dorobku innych osób - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodne z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WF UMCS.

Zakres tematów:

1-3. Komunikacja - definicja, elementy, poziomy

4-5. Cele, cechy typy komunikacji

6. Aspekty badań w nauce o komunikowaniu

7-8. Wymiary komunikacji - wymiary kultury

9-10. Wybrane typologie kultur (niskiego i wysokiego kontekstu, kolektywizm – indywidualizm, męska - żeńska, mono- i polichroniczna)

11-12. Komunikacja międzykulturowa - definicje, typy, wybrane teorie (np. teoria negocjowania twarzy)

13-14. Komunikowanie masowe

15. Podsumowanie kursu

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Smyk 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0