Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polonistyczne laboratorium cyfrowe H-PLC-FP-2S.3
Laboratorium (LB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1-2, U1-3, K1 Ocena stopnia przygotowania do zajęć, udziału w dyskusjach i jakości wykonania zadań cząstkowych.
Uwagi: Zajęcia odbywają się poprzez MS Teams.
Kod do zespołu zostanie przesłany przez USOS.
Literatura:

1. Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk, Cyfrowy warsztat humanisty, Warszawa 2020.

2. Patrycja Pałka Agata Kwaśnicka-Janowicz, Przewodnik Po elektronicznych zasobach językowych dla Polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia), Kraków 2017.

3. Bomba Radosław, 2013, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3128/R.%20Bomba%20Narzedzia%20cyfrowe%20jako%20wyznacznik%20nowego%20paradygmatu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. Clarin-pl

Efekty uczenia się:

wiedza

W 1 Student zna programy i aplikacje przydatne w pracy polonisty K_W01

W 2 Student wie, gdzie szukać potrzebnych mu narzędzi i rozumie, które narzędzia, na jakich zasadach może legalnie wykorzystywać K_W06

umiejętności

U 1 Student potrafi wyszukiwać potrzebne mu w pracy narzędzia K_U04

U 2 Student potrafi w zaawansowanym stopniu obsługiwać wybrane programy i aplikacje przydatne w pracy humanisty K_U04

U 3 Student potrafi dostosować narzędzia do charakteru swojej pracy naukowo-badawczej K_U09

kompetencje

K 1 Student zdaje sobie sprawę z konieczności aktualizowania swojej wiedzy o cyfrowych narzędziach na bieżąco, przez całe życie K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia przygotowania do zajęć, udziału w dyskusjach i jakości wykonania zadań cząstkowych.

Kryteria oceniania zgodne z systemem jakości kształcenia obowiązującym na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Zakres tematów:

1. Humanistyka cyfrowa, lingwistyka cyfrowa – szanse, możliwości, zagrożenia?

2. Przegląd różnych narzędzi do tworzenia interaktywnych notatek.

3. Przegląd narzędzi do przetwarzania tekstu.

4. Narzędzia do tworzenie własnych baz tekstów.

5-7. Menadżer bibliografii.

8-9. Narzędzia CLARiNu (do wyboru).

10-15. Narzędzia pomocnicze w pracy humanisty.

Metody dydaktyczne:

e-learning, pokaz z użyciem komputera, praktyczne ćwiczenia, objaśnianie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Łaszkiewicz 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0