Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego PA-P.S.HPP/Z
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.

Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty) - pozytywna ocena w przypadku udzielenia co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne i periodyzacja

2. Monarchia patrymonialna - społeczeństwo, stanowisko monarchy i zarząd państwa, sądy

3. Monarchia stanowa - Regnum Poloniae i Corona Regni Poloniae, źródła prawa, organizacja i prawo stanów, ustrój państwowy, organizacja sądownictwa

4. Prawo sądowe polskiego średniowiecza, prawo sądowe, prawo prywatne, prawo karne, dawny polski proces sądowy

5. Rzeczpospolita szlachecka - źródła prawa (w tym prace kodyfikacyjne w Koronie i W. Ks. Litewskim), ustrój społeczny, ustrój polityczny, sądownictwo, charakterystyka przemian w prawie sądowym

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiesław Tekely, Grzegorz Smyk 230/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0