Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia nauk przyrodniczych F-K.199
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a12928a1e33de47b682273fbe12677fc2%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9dfd582-59c9-42d2-8d14-32ec2719cacb&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. W. Sady, O historycznym związku mechaniki Arystotelesa i mechaniki Newtona

2. E. Wigner, Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych

3. I. Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody (Scholium)

4. D. Buonamano, Mózg władcza czasu [fragmenty]

5. T. Bigaj, Przyszłość, determinizm i trójwartościowość

6. M. Tempczyk, Fizyka najnowsza (Niespodzianki mechaniki kwantowej)

7. W. Heisenberg, Fizyka a filozofia (Kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej)

8. P. Tambor, Wyjaśniający charakter wnioskowań antropicznych w kosmologii

9. S. Hawking, Krótka historia czasu (Czas i przestrzeń)

10. A. Einstein, Geometria a doświadczenie

11. A. Einstein, Uwagi autobiograficzne

12. G. Gleick, Chaos (Efekt motyla)

13. N. Bohr, Fizyka atomowa a wiedza ludzka (Dyskusja Bohra z Einsteinem)

14. Conevey, Highfield, Strzałka czasu

15. E. Schrödinger, Czym jest życie?

Efekty uczenia się:

W1 Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię i główne zagadnienia filozofii nauk przyrodniczych (K_W01).

W2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych teorii współczesnego przyrodoznawstwa i filozoficznych problemów z nimi związanych ((K_W04).

W3 Zna ograniczenia języka naturalnego w odniesieniu do matematycznego przyrodoznawstwa (K_W08).

W4 Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych problemów filozofii nauk przyrodniczych (K_W06).

U1 Potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje na temat filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych (K_U01).

U2 Potrafi dokonać pogłębionej analizy tekstów z zakresu filozofii nauk przyrodniczych (K_U04).

U3 Potrafi krytycznie analizować argumenty w sporach dotyczących filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych (K_U06).

U4 Potrafi samodzielnie napisać esej dotyczący filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych (K_U02).

K1 Jest przygotowany do popularyzacji filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych (K_K03).

K2 Przestrzega zasad etyki związanych z badaniami naukowymi (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie referatu, praca zaliczeniowa.

Zakres tematów:

1. Mechanika Arystotelesa a mechanika Newtona

2. Problem matematyczności przyrody

3. Czas i przestrzeń w fizyce klasycznej

4. Czas i przestrzeń z perspektywy neurobiologii

5. Zagadnienie determinizmu w fizyce klasycznej

6. Mechanika kwantowa z zdrowy rozsądek

7. Kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej

8. Zasada antropiczna

9. Czas i przestrzeń w teorii względności

10. Geometria a doświadczenie

11. Istota teorii względności

12. Filozoficzne zagadnienia teorii chaosu

13. Realizm i antyrealizm w interpretacjach mechaniki kwantowej

14. Termodynamika i strzałka czasu

15. Filozoficzne problemy biologii

Metody dydaktyczne:

Referaty studentów w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja nad referatami; odtwarzanie wielkich sporów w historii nauki; analiza tekstów filozoficznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:00 - 14:30, sala 3
Andrzej Łukasik 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0