Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media (praktyczny) F-K.205
Laboratorium (LB) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

T.Kowalski Zarządzanie mediami Warszawa 2013

B.Nieremberg Zarządzanie mediami. Ujecie systemowe, Warszawa 2012

M.Jaworowicz, P.Jaworowicz Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji DiFiN 2015

J.Kreft Zarządzanie mediami UJ

M.Nadolna, A.Skowronek-Mielcarek Zarządznie procesem a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne CeDeWu

M.Kostera, B.Nieremberg Komunkacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym

J.Kania, J.Kreft, B.Nierenberg Przyszłość dziennikarstwa radiowego UJ 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 posiada podstawową wiedzę na temat mediów i zarządzania przedsiębiorstwem mediowym

W2 posiada wiedzę na temat klasycznego i nowoczesnego podejścia do zarządzania mediami

W3 zna specyfikę mediów i zarządzania nimi

Umiejętności

potrafi samodzielnie przygotować ramówke, plany programewe oraz sprawozdanie

Kompetencje społeczne

jest świadomy jak wygląda organizacja pracy w mediach

jest świadomy samodzielnego podejmowania decyzji w mediach w roźnych sytuacjach

Metody i kryteria oceniania:

prace pisemne, aktywność na zajęciach, prezentacja prac

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia praktyczne, prezentacja materiałów dźwiękowych, wykład problemowy, ćwiczenia terenowe ( zajęcia w stacji radiowej)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 14:40 - 16:10, sala 201
Kinga Hendzel 0/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0