Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo POL-D-2S-Ed
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Wykonywanie konkretnych ćwiczeń edytorskich na oceny: K_W12 (S2A_W07, S2A_W10, S2A_W11); K_W14 (S2A_W06); K_W17 (S2A_W06)
Literatura:

Garbal Łukasz, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Willberg Hans Peter, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, Gdańsk 2004.

Chwałowski Robert, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Wolański Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2. Rozumie i wyjaśnia cele pracy dziennikarskiej, zna jej warsztatowe (edytorskie) i organizacyjne (emisja i edycja) uwarunkowania – K_W12 (S2A_W07, S2A_W10, S2A_W11)

3. Ma szeroką wiedzę teoretyczną oraz zna praktyczne aspekty funkcjonowania najnowszych narzędzi edytorskich w dziennikarstwie – K_W14 (S2A_W06)

4. Posiada szeroką wiedzę na temat zasad korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań edytorskich – K_W17 (S2A_W06)

Umiejętności

3. Skutecznie i efektywnie posługuje się zróżnicowanymi narzędziami edytorskimi w dziennikarstwie – K_U09 (S2A_U06)

4. Samodzielnie zdobywa i efektywnie wykorzystuje w pracy umiejętności praktyczne z zakresu edytorstwa – K_U12 (S2A_U06, S2A_U07)

Kompetencje społeczne:

3. Jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji w zespole (pracowniczym redakcyjnym: współpraca z redaktorem wydawniczym, operatorem DTP, plastykiem, specjalistą od marketingu itp.) i ma świadomość swojej roli w grupie zawodowej i społecznej – K_K04 (S2A_K02, S2A_K03)

4. Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności edytorskich na poziomie interdyscyplinarnym – K_K08 (S2A_K01, S2A_K06, S2A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie ćwiczeń praktycznych z zajęć.

Zakres tematów:

Historia edytorstwa

Edytorstwo współcześnie

Terminy i pojęcia edytorskie

Typy publikacji

Typografia

Rodzaje pisma i wyróżnień stosowanych

Znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe

Znaki korektorskie w postaci tradycyjnej i cyfrowej

Materiały uzupełniające tekst

Przypisy; bibliografia; materiałów wprowadzające tekst

Szeregowanie alfabetyczne; indeksy

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów, metody z zakresu learning by doing: wytwórcze ćwiczenia praktyczne, metoda projektu, pogadanka, prezentacja multimedialna (MS PowerPoint, Prezi)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Piechota 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)