Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje internetowe w badaniach kulturoznawczych H-AIBK-KUL-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie na podstawie projektów wykonanych przez studentów.
Uwagi: W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia realizowane będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Team
Literatura:

Piotr Idzik, Analiza Big Data. Badania niereaktywne w erze Internetu, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2012, s.153-168.

Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2012, s.153-168.

Katarzyna Górska , Kulturomiczny cul de sac? O nowym podejściu w naukach o kulturze, “Kultura i Historia” nr 21/2012, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3280

Christakis Nicholas A., Fowler James H., W sieci, Sopot 2011.

R.Bomba, #Narzędzia DH cz.I PALLADIO, http://rbomba.pl/archives/2755

R.Bomba, #NARZĘDZIA DH CZ.II IMJ:Visual Cultural Analitics http://rbomba.pl/archives/2881

R.Bomba, Humanistyka cyfrowa. Między utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha, „Ethos” 107/2014, s.261-279.

Efekty uczenia się:

K_W13

ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informacyjnych i zastosowania Internetu w badaniach kulturoznawczych ze szczególnym naciskiem na narzędzia wykorzystywane do analizy trendów kulturowych, analizy sieci, wizualizacji i prezentacji informacji, a także prezentacji danych na interaktywnych mapach

K_U01

student potrafi wyszukiwać i oceniać informacje oraz narzędzia i aplikacje cyfrowe, które może wykorzystać w realizacji badań kulturoznawczych, prezentacji projektów i prowadzeniu analiz w perspektywie humanistyki cyfrowej

K_U10

posiada umiejętności poruszania się w dostępnych w sieci zasobach narzędzi cyfrowych i aplikacji stworzonych do wieloaspektowych analiz kulturowych

K_U13

potrafi wykorzystać narzędzia cyfrowe, programy i aplikacje Internetowe, aby badać analizować, kreować i zarządzać zasobami informacji i wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie projektów wykonanych przez studentów.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne

Badania ankietowe online

Infografika i wizualna prezentacja danych

Narzędzia do wizualizacji danych

Nowa nauka sieci. Wprowadzenie

Podstawy wizualizacji sieci cz.I

Podstawy wizualizacji sieci cz.II

Prezentacje projektów zaliczeniowych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja, warsztaty, wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Bomba 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)