Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna (P) H-TI-GER-1S.1
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zadania praktyczne: U01, U02, U03, U04.

Literatura:

B. Bylina, J. Bylina, J. Mycka, Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Lublin 2007.

M. Kopertowska-Tomczak, Excel 2007. Ćwiczenia, Warszawa 2010.

R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Jak pisać? Poradnik, Warszawa 2003.

J.K. Shim, J.G. Siegel, R. Chi, Technologia informacyjna, przeł. A. Oracz, Warszawa 1999.

A. Skulimowska, Technologia informacyjna. Word 2007, Siedlce 2013.

Efekty uczenia się:

U01: Student posiada podstawowe umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie technologii informacyjnej - K_U05.

U02: Student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na realizacje działań zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnych - K_U06.

U03: Student posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług w sieciach informatycznych, wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych - K_U07.

U04: Student potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego, w szczególności związanego z zarządzaniem własnością intelektualną - K_U24.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jakości wykonania zadań cząstkowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Kryteria oceniania – zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WF UMCS.

Zakres tematów:

1. Formatowanie: czcionka, akapit, dokument.

3-5. Redagowanie jedno- i dwustronicowego tekstu.

6-7. Recenzowanie dokumentu.

8-12. Dokumenty wielostronicowe.

13. Słowniki on-line i korpusy tekstów jako narzędzie pracy edytora, wydawcy i korektora.

14. Netykieta ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji student-wykładowca.

15. Korzystanie z konta e-mail.

Metody dydaktyczne:

Pokaz z użyciem komputera, wykład informacyjny, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Ryszkiewicz 16/13 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Ryszkiewicz 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)