Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa PA-P.S.PHP/Z
Wykład (W) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty) - pozytywna ocena w przypadku udzielenia co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Ustrój i cechy charakterystyczne wczesnofeudalnej monarchii

2. Zasady ustrojowe i cechy charakterystyczne europejskich monarchii stanowych na przykładzie Francji i Anglii

3. Zasady ustrojowe i cechy charakterystyczne nowożytnych monarchii absolutnych na przykładzie Francji, Prus, Austrii i Rosji

4. Kształtowanie się monarchii parlamentarno-gabinetowej w Anglii

5. Ustrój republiki prezydenckiej w USA

6. Zasady ustrojowe republiki parlamentarno-gabinetowej na przykładzie III republiki francuskiej

7. Ustrój i cechy charakterystyczne państw totalitarnych w XX w.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiesław Tekely, Grzegorz Smyk 362/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)