Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium MFI-I.3Z.SEM
Seminarium dyplomowe (SDYP) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, U1-6. Sposób prezentowania wiadomości w trakcie wystąpień seminaryjnych. Ocena udziału w dyskusji. Postępy w pisaniu pracy licencjackiej.
Literatura:

Zenderowski R., "Praca magisterska - licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej", CEDEWU, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE:

W1. Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie tematyki pracy licencjackiej.

U1. Student umie samodzielnie wyszukiwać, analizować i selekcjonować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia.

U2. Jest w stanie we właściwy sposób określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

U3. Jest w stanie samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze dotyczące informatyki.

U4. Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności badawczych kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

U5.Ma umiejętność formułowania i wyrażania własnych poglądów z wykorzystaniem poglądów innych autorów – umie też logicznie formułować wnioski.

U6. Jest w stanie właściwie dobierać metody i narzędzia badawcze dotyczące wybranej dziedziny informatyki.

Zakres tematów:

Zależy od tematyk prac dyplomowych.

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - aktywizujące;

Metody programowane - z użyciem komputera;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
0 (brak danych), (sala nieznana)
1/ szczegóły
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Chromiak 2/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Daniluk 4/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Denkowski 6/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Gocłowska 10/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Góźdź 10/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Krzaczkowski 4/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Rajmund Kuduk 10/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Leśnik, Dariusz Dobrowolski 10/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Rusinek 5/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Sasak-Okoń 3/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Smolira 10/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Waldemar Suszyński 5/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Wójcik 5/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Żurek 6/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Zdzisław Łojewski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)