Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła kultury współczesnej F-KS.9
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 01. Końcowe zaliczenie pisemne.
02. Referat.
03. Końcowe zaliczenie pisemne, referat.
04. Ocena ciągła, referat.
05. Ocena ciągła, referat.
06. Referat.
07. Ocena ciągła, referat, końcowe zaliczenie pisemne.
08. Referat.
09. Referat.
Literatura:

1) Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego,Warszawa 2001.

2) Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

3) Sady W., Dzieje nauki, filozofii i religii, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010

4) Holmes R., Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Prószyński i S-ka, W-wa 2010

5) Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

6) Brown J.H., Historia teatru, Warszawa 2007.

7) Szczepański J.A., Od Olimpii do olimpiad, Kraków 1980

Efekty uczenia się:

01. Ma podstawową wiedzę dotyczącą źródeł współczesnej kultury. K_W01 oraz H1A_W01 S1A_W01

02. Zna podstawową terminologię z zakresu życia kulturowego społeczeństw dawnych i społeczeństwa współczesnego. K_W02 oraz H1A_W02 S1A_W01

03. Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu: nauki, religii, literatury, polityki, filozofii, sztuki i edukacji okresów wcześniejszych; rozumie ich wpływ na kształtowanie się współczesnej kultury. K_W06 oraz H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01

04. Potrafi krytycznie analizować proponowane rozwiązania problemów. K_U03 oraz H1A_U03 S1A_U07

05. Potrafi twórczo rozwijać własne umiejętności badawcze i praktyczne kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. K_U03 oraz H1A_U03 S1A_U07

06. Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących wpływu kultury wieków wcześniejszych na kulturę współczesną. K_U09 oraz H1A_U08, H1A_U09, S1A_U09, S1A_U10.

07. Docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy. K_K05 oraz H1A_K05

08. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego twórczy rozwój. K_K05 oraz H1A_K05

09. Docenia rolę działań twórczych w historii i współczesności Europy. K_K05 oraz H1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach.

2) Aktywny udział w zajęciach.

3) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

4) Ocena treści oraz sposobu wygłoszenia referatu.

5) Końcowe zaliczenie pisemne.

Zakres tematów:

1) Zajęcia organizacyjne i wprowadzające; Język praindoeuropejski oraz grupy języków indoeuropejskich (2 godz.)

2) Literatura antyczna i jej współczesna recepcja (2 godz.)

3) Teatr antyczny i współczesny (2 godz.)

4) Sport i igrzyska (2 godz.)

5) Śpiew, muzyka, taniec (2 godz.)

6) Wzorce wychowania i wykształcenia (2 godz.)

7) Osiągnięcia techniki i nauki (2 godz.)

8) Końcowe zaliczenie pisemne (1 godz.)

Metody dydaktyczne:

1) Ćwiczenia przedmiotowe

2) Dyskusja dydaktyczna

3) Klasyczna metoda problemowa

4) Konsultacje

5) Objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:20 - 12:50, sala 3
Dorota Tymura 27/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:20 - 12:50, sala 3
Dorota Tymura 23/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 236
Dorota Tymura 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)