Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religia w nowoczesnym społeczeństwie F-KS.6
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. P. Berger, Święty baldachim, Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, Kraków 2005

2. P. Beyer, Religia i globalizacja, Nomos, Kraków 2005

3. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2005

4. M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik religii, Volumen, Warszawa 1994

5. G. Widengren, Fenomenologia religii, Nomos, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

W1. Posiada podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach religijnych i związanych z nimi instytucjach publicznych (kulturalnych, politycznych), stanowiących dziedzinę działania kreatywnego - K_W03; H1A_W10; S1A_W02

W2. Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu religioznawstwa oraz rozumie jego powiązania z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych i społecznych; K_W06;, H1A_W03,

H1A_W05; S1A_W01

W3. Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych współczesnych osiągnięciach w zakresie filozofii, socjologii, psychologii i kognitywistyki religii, ważnych dla rozumienia współczesnego społeczeństwa i dla inicjowania w nim działań kreatywnych - K_W08; H1A_W06, S1A_W09

W4. Zna i rozumie podstawowe i wybrane szczegółowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury zachodniej oraz innych kultur, w tym światopoglądów i instytucji religijnych - K_W09; H1A_W07;

S1A_W06

W5. ma podstawową oraz w niektórych aspektach szczegółową wiedzę na temat ugruntowanych w religiach wartości moralnych i pozamoralnych oraz innych norm i reguł organizujących trendy, struktury, instytucje i inne elementy życia publicznego, jak również innowacyjność i odpowiedzialne działanie kreatywne - K_W13; H1A_W03; S1A_W07

K1. Ma świadomość konieczności posługiwania się systemami normatywnymi i konkretnymi wartościami obecnymi w religiach i poza nimi, związanymi z działaniem kreatywnym, w tym świadomość konieczności respektowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - K_K05; H1A_K04, S1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zakres tematów:

1.Religia jako źródło i podstawa kultury. Próba definicji

2. Rytuał, mit, organizacja religijna

3. Funkcje religii

4. Dyscypliny religioznawcze - przegląd

5. Religie plemienne i narodowe

6. Przegląd religii uniwersalizujących (buddyzm, chrześcijaństwo, islam) i znaczących (judaizm, zoroastryzm, hinduizm, konfucjanizm-taoizm) w dziejach świata, ich światopoglądy

7. Nowe ruchy religijne

8. Ateizm

9. Religia w społeczeństwie - zjawiska sekularyzacji i desekularyzacji oraz prywatyzacji i deprywatyzacji religii

10. Religia a polityka

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:40 - 16:10, sala Aula
Krzysztof Kosior 75/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)