Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo kulturowe - problemy dokumentacji i ochrony H-DKLPDiO-KUL-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W02, U01
Konwersatorium: prace zaliczeniowe
WO3, W08, U11
Prezentacja / projekt
K05, K09
Aktywność


Uwagi: nie ma
Literatura:

Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, Warszawa 2012.

Digitalizacja piśmiennictwa, red. D. Paradowski, Warszawa 2010.

Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, red. A. Rottermund, Warszawa 2014.

Niematerialne dziedzictwo kultury, red. Braun Krzysztof, Warszawa-Węgorzewo 2013.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2014.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2015.

„Archiwistyka społeczna” – nowa publikacja Ośrodka KARTA

By Aleksandra Janus | 10/03/2013 | Filed under: publikacja, wszystkiehttp://innemuzeum.pl/2013/03/archiwistyka-spoleczna-jest/

http://creativecommons.pl/

Efekty uczenia się:

W01 ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian społecznych i kulturowych, funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego

ma wiedzę konieczną przy wykonywaniu zawodów związanych z działalnością instytucji kultury K_W11

W02 ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informacyjnych i zastosowania internetu w badaniach kulturoznawczych K_W13

U01 posiada umiejętność poruszania się w dostępnych w sieci zasobach wiedzy i informacji dotyczących różnych sfer życia społecznego i kulturalnego K_U10

U02 umie analizować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia K_U15

K01 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy K_K05

K02 dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, ocena prezentacji.

Zakres tematów:

1. Program i założenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury w kwestii inwentaryzacji zasobów dziedzictwa niematerialnego;

2. Omówienie i przedstawienie różnych typy archiwów w Polsce;

3. Archiwa państwowe i historyczne;

4. Archiwa dokumentujące kulturę tradycyjną:

- archiwa muzealne (np. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum w Zelowie – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich);

- archiwa uniwersyteckie (Cyfrowe archiwum im. Józefa Burszty, Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej UJ, Pracownia Archiwum Etnolingwistyczne – zapoznanie się z zasobami archiwum);

- Archiwa Instytucji naukowych (np. Archiwum Ormian, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego );

- archiwa Instytucji prowadzących działalność kulturalną (Archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych);

5. Archiwa społeczne;

6. Archiwa prywatne;

7. Archiwum Historii Mówionej - Archiwum Teatru NN (odwiedzenie placówki);

8. Pozyskiwanie zbiorów i zasady archiwizacji;

9. Digitalizacja jako zabezpieczenie zbiorów archiwalnych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Metoda problemowa

Metoda tekstu przewodniego

Opowiadanie, opis

Prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Tymochowicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)