Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki-"Mindfulness w psychoterapii, czyli o uważności w procesie pomagania" PS-2-OGN
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: 46
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie końcowe ustne
Uwagi: brak
Literatura:

Kabat-Zinn J., Gdziekolwiek jesteś, bądź, IPSI Press,

Kabat-Zinn J., Praktyka uważności dla początkujących. Czarna Owca

Thich Nhat Hanh Cud uważności, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza

Thich Nhat Hanh Spokój to każdy z nas, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza

Thich Nhat Hahn, Słońce mom sercem, Czarna Owca

Thich Nhat Hahn, Lilian Cheung,Smak. Świadome odżywianie, świadome życie, Czarna Owca

Williams M, Penman D, Midfulnes. Trening Uważności, wydawnictwo Samo Sedno

Efekty uczenia się:

zna mechanizmy radzenia sobie ze stresem i praktyczne ich zastosowanie

dysponuje wiedzą na temat najnowszych badań na temat altruizmu i współczucia

rozumie wpływ uważności, współczucia i altriuizmu na zdrowie i samopoczucie

dostrzega znaczenie uważności w budowaniu kontaktu i relacji oraz w procesie komunikacji

potrafi zastosować wobec siebie wybrane elementy z praktyki uważności i współczucia

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie końcowe ustne

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do mindfullness - pojęcia, tradycja, główni przedstawiciele

2. Skuteczność pracy z uważnością w pracy pomocowej i w praktyce indywidualnej

3. Wybrane metody i techniki pracy z uważnością.

4. Analiza wyników badań nad praktyką uważności.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, film, warsztat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 13:15, sala Sala 56
Renata Krawczyk 46/46 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Psychologii i Pedagogiki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)