Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej E-E-2S-O.10
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bartkowiak R. Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.

Stankiewicz W. Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998; 2002; 2007.

Lipiński E. Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa 1981.

Górski J., Sierpiński W. Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa 1977, 1981

Landreth B. H., Colander D. C. Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, Wyd. UE Poznań, Poznań 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W02, K_W19

Umiejętności: K_U03

Kompetencje społeczne:K_K02, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny, opanowanie wiedzy prezentowanej na wykładach

Zakres tematów:

1. Przedmiot i metoda badań historii gospodarczej

- Historia gospodarcza a historia myśli ekonomicznej

2. System społeczno-gospodarczy starożytności (system niewolniczy)

- Początki myśli społeczno-ekonomicznej:Platon, Arystoteles

3. Rozwój feudalnych stosunków społeczno-gospodarczych w Europie

- Religijny charakter myśli społeczno-ekonomicznej w średniowieczu: św. Tomasz z Akwinui Kanoniści.

4. Merkantylizm jako polityka gospodarcza epoki narodzin kapitalizmu

- Typy i rodzaje polityki merkantylnej

5. Fizjokratyzm i początki ekonomii klasycznej

6. Ekonomia klasyczna jako teoria kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

- Angielska szkoła klasyczna:A. Smith, D. Ricardo, T.R. Mathus, J.S. Mill

- Klasycyzm we Francji:J.B. Say

- Początki ekonomii w Polsce: M. Kopernik, St. Staszic, F. Skarbek, J.Supiński

7. Ekspansja gospodarcza Europy Zach. i USA w XIX i XX wieku

8. Ekonomia neoklasyczna

- Kierunek subiektywno-marginalistyczny: szkoła psychologiczna, szkoła matematyczna, szkoła neoklasyczna (A. Marshall, J.B. Clark, J. Fischer, F.Knight)

9. Rozwój ekonomii historycznej

- Niemiecka szkoła narodowa (F. List)

- Starsza szkoła historyczna

- Młodsza szkoła historyczna

- Instytucjonalizm (T.B. Veblen, J.K. Galbraith)

- Rozwój Katolickiej Nauki Społecznej

10. Teoria konkurencji monopolistycznej (J. Robinson)

11. Makroekonomiczna teoria J.M. Keynesa

12. Główne kierunki rozwoju współczesnej teorii ekonomii: spór o gospodarczą rolę państwa

13. Polska myśl społeczno-ekonomiczna XIX i XX wieku

14. Teoria ekonomii wobec wyzwań gospodarki globalnej

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Stanisław Duda 94/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0