Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje internetowe w badaniach kulturoznawczych H-AIBK-KUL-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie na podstawie projektów wykonanych przez studentów.
Literatura:

Piotr Idzik, Analiza Big Data. Badania niereaktywne w erze Internetu, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2012, s.153-168.

Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2012, s.153-168.

Katarzyna Górska , Kulturomiczny cul de sac? O nowym podejściu w naukach o kulturze, “Kultura i Historia” nr 21/2012, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3280

Christakis Nicholas A., Fowler James H., W sieci, Sopot 2011.

R.Bomba, #Narzędzia DH cz.I PALLADIO, http://rbomba.pl/archives/2755

R.Bomba, #NARZĘDZIA DH CZ.II IMJ:Visual Cultural Analitics http://rbomba.pl/archives/2881

R.Bomba, Humanistyka cyfrowa. Między utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha, „Ethos” 107/2014, s.261-279.

Efekty uczenia się:

W1 (K_W05) ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego w tym praktycznych elementów i narzędzi cyfrowych służących do badań

U1 (K_U04) porozumiewać się przy użyciu różnych zaawansowanych technik komunikacyjnych (w tym technologii cyfrowych) w zakresie nauk o kulturze i religii

K1 (K_K01) -absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat wykorzystana technologii cyfrowych i praktycznego stosowania poznanych teorii i narzędzi cyfrowych z poszanowaniem dorobku innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie projektów wykonanych przez studentów.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Badania ankietowe online

3. Nowa nauka sieci. Wprowadzenie

4. Podstawy wizualizacji sieci cz.I

5. Podstawy wizualizacji sieci cz.II

6. Pozyskiwanie danych z Internetu

7. Praca nad projektem zaliczeniowym

8. Prezentacje projektów zaliczeniowych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja, warsztaty, wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Bomba 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)