Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia kognitywna (LOG) F-K.153
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocena ciągła - obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, przygotowanie odpowiedzi pisemnych na pytania do zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji multimedialnych w grupach
Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

- obecność na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć (możliwe 2 nieobecności lub nieprzygotowania; ponad 50% nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu)

- aktywność na zajęciach

- aktywność i zaangażowanie w realizowany projekt badawczy: 1/ sporządzenie i oddanie 1 wywiadu spontanicznego z transkrypcją oraz 1 notatki z obserwacji; 2/ przedstawienie wniosków z analiz zebranych danych (praca w grupach)

Zakres tematów:

1. [27.02.2020] Zajęcia organizacyjne

2. [5.03.2020] Wykład wprowadzający. Założenia enaktywizmu i rozproszonego poznania. Etnografia kognitywna jako metoda badawcza

3. [12.03.2020] Koncepcja ucieleśnionego i rozproszonego poznania – badania

Lektura obowiązkowa: Kirsh, D. 1999. Distributed Cognition, Coordination and Environmental Design. “Proceedings of the European Cognitive Science Society”.

Lektura dodatkowa: Afeltowicz, Ł. 2012. Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 161-202.

4. [19.03.2020] Etnografia poznawcza: narzędzia badawcze i przykłady zastosowania

własne opracowanie zbiorcze pt. Badania jakościowe (plik pdf na Drive)

Hasło: „Indukcja analityczna”. W: Słownik socjologii jakościowej, red. Konecki K., P. Chomczyński. 2012. Warszawa: Poltext.

Williams, R. F. 2006. Using cognitive ethnography to study instruction. „Proceedings of the 7th International Conference of the Learning Sciences”. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

5. [26.03.2020] Projektowanie badania: zasady

Flick U. 2010. Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: PWN, 73-93.

Hammersley M., P. Atkinson. 1995. Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka, 64-107.

6. [2.04.2020] Techniki zbierania danych: wywiady i obserwacje

Ciesielska M. i in. 2012. „Obserwacja”. W: Badania jakościowe, podejścia i teorie. red. Jemielniak, D. Warszawa: PWN, 48-65.

Gudkova, S. 2012. „Wywiad w badaniach jakościowych”. W: Badania jakościowe, podejścia i teorie. red. Jemielniak, D. Warszawa: PWN, 120-129.

Kvale S. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: PWN, 42-47, 112-113, 116, 140-141.

opracowanie własne w .ppt – „Jak pytać, żeby wiedzieć” (na Drive)

7. [16.04.2020] Omówienie projektu badania do realizacji w ramach zajęć: cele, problemy badawcze, techniki, terminologia

Muntanyola Saura, D., D. Kirsh. 2010. "Marking as Physical Thinking: A Cognitive Ethnography of Dance." Proceedings of the IWCogSC-10 ILCLI International Workshop on Cognitive Science. Donosti: 339-355.

8. [23.04.2020] Przygotowanie do wyjścia w teren: logistyka, podział zadań, przypomnienie najważniejszych zasad dotyczących prowadzenia obserwacji i wywiadów

9. [30.04.2020] Analiza danych: zasady

Charmaz K. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN, 59-85, 97-112.

Gibbs G. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: PWN, 79-106.

dwa opracowania własne: pdf i ppt „analiza danych jakościowych” (to dwa różne pliki! -> Drive)

10. [7.05.2020] Pierwsze wyjście w teren

11. [14.05.2020] Omówienie pierwszego wyjścia w teren, wstępna analiza zebranych danych

12. [21.05.2020] Analiza danych i udoskonalenie projektu badawczego

13. [28.05.2020] Drugie wyjście w teren

14. [4.06.2020] Analiza danych i wyciąganie wniosków

15. [11.06.2020] Analiza danych i wyciąganie wniosków

oraz: spotkanie z prezentacją opracowanych wniosków w ramach zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:40 - 16:10, (sala nieznana)
Aleksandra Kołtun 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)