Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki "Między jedzeniem a zdrowiem: przekonania, potrzeby, emocje, światopogląd, kultura, relacje społeczne” PS-4-OGN
Kurs internetowy (KINT) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: testy (quizy) oraz zadania na Wirtualnum Kampusie
Literatura:

I.R. Contento (2018), Edukacja żywieniowa, Warszawa: PWN.

J.Ogden (2011), Psychologia odżywiania. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, Kraków: Wydawnictwo UJ.

M.Pollan (2010),W obronie jedzenia. Manifest wszystkożerców, Wydawnictwo MiND

D. Śliż, A. Mamcarz (2018), Medycyna stylu życia, Warszawa: PZWL.

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę na temat problematyki żywieniowej w kontekście nauk społecznych

2. Student potrafi wykazać różnice między zdrowym sposobem odżywiania a postawami żywieniowymi sprzyjającymi zaburzeniom związanym z jedzeniem.

3. Student jest gotów do podjęcia refleksji nad własnym sposobem odżywiania w odniesieniu do zagadnień zdrowotnych, etycznych oraz związanych z rozwojem osobistym i relacjami międzyludzkimi.

Metody i kryteria oceniania:

rozwiązane quizów i zadań na Wirtualnym Kampusie

Zakres tematów:

1. Zdrowe jedzenie w perspektywie nauk społecznych - wprowadzenie do cyklu wykładów

2. Postawy żywieniowe a światopogląd. Zastosowanie Skali Postaw

Żywieniowych

3. Przekonania na temat zdrowego odżywiania a zagrożenie ortoreksją

4 .Jedzenie a emocje w kontekście psychologii (nie tylko) nadmiernego

jedzenia

5. Psychospołeczne funkcje jedzenia w kontekście teorii potrzeb

6. Społeczno kulturowe i religijne konteksty postaw i zachowań

żywieniowych

7. Relacje społeczne jako mediator prozdrowotnych

zachowań żywieniowych

8. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji żywieniowej

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład aktywizujący, indywidualne projekty edukacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Buczak 37/300 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)