Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła kultury współczesnej F-KS.9
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 01. Egzamin pisemny.
02. Egzamin pisemny .
03. Egzamin pisemny.
04. Egzamin pisemny.
05. Egzamin pisemny.

Uwagi: Kultura współczesna jest efektem długiego i zróżnicowanego procesu, rezultatem zbiorowej działalności już od okresu antyku. W dobie postępującej globalizacji na jej treść składają się osiągnięcia coraz szerszego zbioru społeczeństw. Kultura bowiem, jako pojęcie szerokie, wieloznaczne, obejmuje różne poziomy ludzkiego życia, zarówno wytwory materialne, jak i efekty rozwoju duchowego Przy omawianiu źródeł współczesnej kultury podnoszone będą kwestie dotyczące czynników wpływających na jej rozwój prowadzący do obecnego kształtu.
Literatura:

1) Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

2) Sady W., Dzieje nauki, filozofii i religii, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010

3) Kamiński S., Nauka i metoda. Pojecie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992

4) Holmes R., Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Prószyński i S-ka, W-wa 2010

5) Meier Ch., Powstanie polityczności u Greków, Warszawa 2012

6) Hansen H.M., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, Warszawa 1999

7) Szczepański J.A., Od Olimpii do olimpiad, Kraków 1980

8) MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1. ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą źródeł współczesnej kultury z zakresu literatury, teatru, religii, filozofii, sztuki i nauki

K_W01 K_W02 K_W03

P6U_W

P6S_WG

2. zna w zaawansowany sposób terminologię z zakresu życia kulturowego społeczeństw dawnych i społeczeństwa współczesnego

K_W03

P6U_W

P6S_WG

3. posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauki,religii,literatury,polityki,filozofii, sztuki i edukacji okresów wcześniejszych; rozumie ich wpływ na kształtowanie się współczesnej kultury

K_W01 K_W04 K_W06

P6U_W

P6S_WG

P6S_WK

4. docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K04

P6U_K

P6S_KO

5. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego twórczy rozwój

K_K04

P6U_K

P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

1) Ocena treści, kompozycji i siły przekazu wypowiedzi ustnych.

2) Obecność na zajęciach

Zakres tematów:

Wykłady zapoznają uczestników z przemianami jakimi na przestrzeni dziejów ulegały: literatura, teatr, religia, filozofia, polityka, nauka. Uchwycenie ciągłości pomiędzy wskazanymi elementami kultury współczesnej a elementami kultury wieków wcześniejszych pozwala określić rolę i znaczenie trwałych treści zawartych w pojęciu humanizmu oraz rolę jaką w społeczeństwie pełniły i pełnią jednostki kreatywne. W szczególności rozważone będą:

- termin "kultura" i jego wieloaspektowość,

- rozwój greckiej i rzymskiej kultury literackiej,

- wpływ teatru greckiego na rozwój teatru europejskiego;

- retoryka grecka i rzymska jako sztuka pięknego mówienia;

- idee filozoficzne, zwłaszcza etyczne, jako próba wykreowania bardziej wydajnych ekonomicznie i bardziej sprawiedliwych społecznie zasad zarządzania państwem,

- filozofia praktyczna jako ćwiczenie duchowe,

- rozwój myśli teologicznej w filozofii starożytnej i jej wpływ na teologię chrześcijańską,

- powstanie nowoczesnej nauki jako efekt narodzin nowożytnego ideału nauki w XVII w.

Metody dydaktyczne:

1) Dyskusja dydaktyczna.

2) Objaśnienie lub wyjaśnienie.

3) Wykład informacyjny.

4) Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 101/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)