Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podmiotowość w filozofii współczesnej F-KS.20
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie ustne
Literatura:

-Platon, Faidros, tłum. L. Regner, Warszawa 1993, 27-41 (244A-257B)

-Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1988, ks. I i ks. II.

-R. Descartes, Rozprawa o metodzie, księga IV, różne wydania.

-B. Pascal, Myśli, tłum, T. Żeleński (Boy), 1989, s. 230-239 [frg. 451.-456.].

F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1990, s. 25-27.

-S. Kierkegaard, Albo-albo, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa1982, s. 82-131.

-M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej, tłum. S. Czerniak i A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 3–149; idem, Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986, s. 250-259.

-J-P Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawa 1998.

-Filozofia dialogu, wyb. B. Baran, Kraków 1991, (M. Buber, O Ja i Ty; F. Rosenzweig, Nowe myślenie; E. Levinas, Ślad innego).

-E. Fromm, Wojna w człowieku, tłum. P. Kuropatwiński, P. Pankiewicz, Gdańsk 1991.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie zaliczenia ustnego przy uwzględnieniu stopnia opanowania zakresu tematycznego zajęć oraz efektów uczenia się.

Zakres tematów:

-wprowadzenie do zagadnienia podmiotowości w dziejach filozofii

-pojęcie duszy w filozofii starożytnej (Sokrates, Platon, Arystoteles);

-podmiotowość w filozofii nowożytnej (R. Descartes, B. Pascal, G. Berkeley);

-podmiotowość a filozofia życia (F. Nietzsche);

-podmiot a egzystencja (S. Kierkegaard, J.-P. Sartre);

-podmiotowość w filozofii M. Schelera;

-podmiot w filozofii dialogu

-modele podmiotowości (E. Fromm)

Metody dydaktyczne:

zajęcia on-line / Teams

wykład informacyjny

wykład problemowy

dyskusja dydaktyczna

wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Ostrowski 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Ostrowski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)