Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia więziennictwa PA-KR-LS-HW
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny (test opisowy) albo ustny - wszystkie efekty kształcenia.
Literatura:

Jak w części ogólnej.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu penitencjarystyki

2. Pozbawianie wolności do okresu oświecenia

3. Oświeceniowe reformy wykonywania kary pozbawienia wolności w XVIII wieku

4. Systemy więziennictwa w XIX wieku

5. Więziennictwo na ziemiach polskich w XIX wieku

6. System więziennictwa w II RP

7. Więziennictwo w XX wieku

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0