Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia formacji policyjnych PA-KR-LS-HFP
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny lub pisemny (test opisowy, test otwarty): W-1, K-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

2) P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013.

3) K.P. Marczuk, Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 2007.

4) A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1) A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987.

1) D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, 2010.

2) A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2012.

3) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Student:

W-1: zna i rozumie genezę organów ścigania w Polsce i Europie oraz ewolucję pojęcia policji w czasach nowożytnych| K_W03

K-1: jest gotowy do krytycznej oceny własnej wiedzy w konfrontacji z popularnonaukowymi materiałami internetowymi | K_K01

Zakres tematów:

1. Modele formacji policyjnych oraz kształtowanie się pojęcia "policja";

2. Historia formacji policyjnych we Francji na przykładzie żandarmerii;

3. Różnicowanie się formacji policyjnych w Niemczech i Austrii;

4. Zdecentralizowane formacje policyjne w Anglii;

5. Formacje policyjne w carskiej Rosji;

6. Policja w europejskich państwach Morza Śródziemnego;

7. Policja i aparat bezpieczeństwa w III Rzeszy i ZSRR.

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)