Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia starożytna F-FLZ.58
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, egzamin ustny
W2, egzamin ustny
W3, egzamin ustny
W4, egzamin ustny
W6, egzamin ustny

Literatura:

1) Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I - V, przeł. E.I. Zieliński, Lublin (liczne wznowienia).

2) Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

3) Copleston F., Historia filozofii, t.I (Grecja i Rzym), Warszawa 2000.

4) Guthrie W.K.C, A History of Greek Philosophy, t. I -VI, Cambridge (1962-1992).

4) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 1997 (liczne wznowienia)

5) Legutko R., Filozofia presokratyków. Od Talesa do Demokryta, Kraków 2020.

6) Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 2003.

7) Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, przeł. J. Domański, Warszawa 2000.

8) Russell, Mądrość Zachodu, przeł. W. Jacórzyński, M. Wichrowski, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

W1. zna w zaawansowanym stopniu znaczenie filozofii starożytnej w procesie kształtowania się filozofii jako nauki - od kosmologii presokratyków, poprzez nurt humanistyczny i klasyczne koncepcje filozofii w ujęciu Platona oraz Arystotelesa do szkół hellenistycznych i neoplatońskich

K_W01

P6U_W

P6S_WG

P6S_WK

W2. zna w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię filozofii antyku z zakresu ontologii, epistemologii, etyki oraz antropologii

K_W02

P6U_W

P6S_WG

W3. zna w zaawansowanym stopniu główne kierunki oraz najważniejsze stanowiska filozoficzne i szkoły okresu starożytności od okresu presokratycznego do hellenistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sokratyzmu, platonizmu oraz arystotelizmu

K_W03

P6U_W

P6S_WG

W4. zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z kształtowaniem się głównych idei filozofii antycznej z zakresu ontologii, epistemologii, etyki oraz antropologii

K_W04

P6U_W

P6S_WG

W6. zna wpływ praktycznej filozofii antyku na życie człowieka oraz jej powiązania z problemem życia: cynizm, cyrenaizm, epikureizm, stoicyzm

K_W09

P6U_W

P6S_WK

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zakres tematów:

1) Początki myśli filozoficznej w Jonii (Tales, Anaksymander, Anaksymenes) i Wielkiej Grecji (Pitagoras i pitagorejczycy).

2) Zagadnienie zmiany (Heraklit i eleaci: Parmenides, Zenon, Melissos).

3) Systemy pluralistyczne, czyli jak pogodzić stałość bytu ze zmiennością zjawisk (Empedokles, Anaksagoras, Demokryt).

4) Nurt humanistyczny (sofiści, Sokrates).

5) Klasyczne koncepcje filozofii - systemy Platona i Arystotelesa.

6) Systemy epoki hellenistycznej (sceptycy, stoicy, epikurejczycy).

7) Filozofia w funkcji religii (Plotyn, szkoły neoplatońskie).

Metody dydaktyczne:

1) wykład informacyjny.

2) wykład problemowy.

3) dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)