Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ethics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-B.014Eng
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ethics
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Contact hours:

Lecture - 15


Non-contact hours:

Literature study and preparation for credit -15


Total number of course realization hours 30


Number of ECTS credits: 1

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) The method of verifying the educational results of the first-cycle studies approved on the basis of Resolution of the Senate of Maria Curie-Skłodowska University No. XXII-39.6/12 of 25 April 2012 (i.e. from the teaching cycle 2012/2013):


- written assessment (W1-W2, U1-U2, K1-K3)The method of verifying the learning outcomes of the first degree studies approved on the basis of the Resolution of the Senate of the Maria Curie-Skłodowska University No. XXIV-27.18/19 of 29 May 2019, i.e. from the 2019/2020 education cycle


- Written assessment (W1-W2, U1-U2, K1-K3)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Ethics as a philosophical discipline. Basic ethical categories. Review of basic moral norms

(moral norms in defence of biological existence, in defence of dignity, independence, privacy, justice, serving

the need for trust). Main problems of bioethics (transplantation, abortion, euthanasia, in vitro fertilization,

genetic engineering). Ecological ethics - outline of the basic issues.

Literatura: (tylko po angielsku)

Singer P., Ethics in the Real World: 86 Brief Essays on Things that Matter,

Melbourne 2016; Beabout G. & Hannis M., Ethics: the Art of Character, Glastonbury 2016; Printed materials or

pdf copies provided by the teacher.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes based on the Resolution of the Senate of the Maria Curie-Skłodowska University No. XXII-39.6/12 of 25 April 2012, i.e. from the educational cycle 2012/2013:

Student:

W1. He knows and understands the fundamental dilemmas of modern civilization and their basic implications in relation to scientific research in biology. K_W02, K_W04-05

W2. Knows and understands the basic ethical conditions of scientific research activities and applications related to biology. K_W07

U1. Uses with understanding the indicated textbooks in the field of ethics and understands selected passages of scientific texts in this field. K_U08-09

U2. Is able to use various sources of information including library resources and is able to use adequate language to defend his/her theses. K_U11, K_U14

K1. Appreciates the importance of humanistic disciplines, including ethics and philosophy, as tools of intellectual shaping of scientific attitude. K_K05

K2. Analyses and evaluates contemporary problems and conflicts of ethical nature, related to work with biological material. K_K06

K3. Presents a pro-ecological attitude and acts in accordance with the principles of scientific ethics. K_K07

Learning outcomes for first degree studies approved on the basis of the Resolution of the Senate of Maria Curie-Skłodowska University No XXIV-27.18/19 of 29 May 2019, i.e. from the 2019/2020 education cycle

Student:

W1. Knows and understands the fundamental dilemmas of modern civilization and their basic implications in relation to scientific research in biology. K_W08

W2. Knows and understands basic ethical conditions of scientific-research activity and applications related to biology. K_W09

U1. Uses with understanding the indicated textbooks in the field of ethics and understands selected passages of scientific texts in this field. K_U02.

U2. Is able to use various sources of information including library resources and is able to use adequate language to defend his/her thesis. K_U01.

K1. Appreciates the importance of humanistic disciplines, including ethics and philosophy as tools of intellectual shaping of scientific attitude. K_K02

K2. Analyses and evaluates contemporary problems and conflicts of ethical nature, related to work with biological material. K_K05, K_K01

K3. Presents the pro-ecological attitude and acts in accordance with the principles of scientific ethics. K_K05, K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kitliński
Prowadzący grup: Tomasz Kitliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Wierzbicki
Prowadzący grup: Alfred Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0