Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie strategii i ewaluacja projektów (przedmiot praktyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-EU.27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie strategii i ewaluacja projektów (przedmiot praktyczny)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 - wykład (1 ECTS)

30 - ćwiczenia (1 ECTS)

60 - przygotowanie do egzaminu (2 ECTS)

45 - przygotowanie się do ćwiczeń (1,5 ECTS)

45 - przygotowanie projektu ewaluacyjnego (1,5 ECTS)210 - SUMA (7 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny

2. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje zasadnicze zagadnienia dotyczące metod ewaluacyjnych w dwóch modułach. Moduł teoretyczny przedstawia tematy dotyczące relacji między ewaluacją a innymi metodami oceny projektów, typów ewaluacji, modeli ewaluacji, typów projektów podlegających ewaluacji, metod badań społecznych wykorzystywanych w ewaluacji. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące planowania strategicznego min. dokumenty strategiczne UE, wskaźniki wykorzystywane w planowaniu strategicznym, metody planowania strategicznego. Moduł praktyczny obejmuje umiejętności budowania narzędzi ewaluacyjnych, analizowania dokumentów programowych, oraz planowania procesu ewaluacji.

Literatura:

1. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, (red.) S. Bienias , T. Gapski, J. Jąkalski, i inni, Warszawa 2012

2. Evaluating EU cohesion policy. Guidance documents for the 2014 - 2020 funding period

3. Kirckpatrick D., Ocena efektywności szkoleń, Warszawa 2001

4. Kot T., Weremiuk A., Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa 2012

5. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, (red.) K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Warszawa 2008

6. Ewaluacja projektów miękkich, (red.) E. Gałka, Poznań 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W04

K_W07

K_W09

Umiejętności:

K_U02

K_U04

K_U06

K_U09

Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kruk
Prowadzący grup: Marzena Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)