Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Human immunology with elements of virology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BM.069Eng
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Human immunology with elements of virology
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) general knowledge of medical microbiology and cell biology

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

The hours with academic teacher:

- the lecture - 30 hours

- the laboratory - 30 hours

The sum of hours with academic teacher: 30 hours


The hours without academic teacher:

- the analysis of literature: 15 hours,

- preparing for the laboratory: 25 hours

- preparing for the exam and exam: 25 hours

The sum of hours without teacher: 65 hours


The sum of all hours concerned with the course: 125 hours

The sum of ECTS points:5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

The mode of verification of learning outcomes for the first cycle of study approved on the basis of act of MCSU Senate Nr XXII-39.6/12; 25th Apr 2012 r.:

- lecture - test (W1-W5, U1, K1)

- laboratory - tests (W1-W3; W5; U1; K1)

- laboratory - the permament verification of students work (U1-U3; K1-K2)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The syllabus of lecture :

1. The role and basic features of the immune system. Organs and cells of the immune system.

2. Passive and active mechanisms of innate immunity (phagocytosis, complement system, non-specific bactericidal substances, interferon). Recognition of microorganisms by non-specific mechanisms of immunity.

3. Lymphocyte differentiation, population and subpopulation.

4. Structure and biological characteristics of antigens and antibodies.

5. Humoral and cellular immune response.

6. Mechanisms of communication between cells of the immune system (cytokines, adhesion molecules).

7. Structure and role of MALT and SALT.

8. Anti-infective immunity against various groups of microorganisms (bacteria, viruses, fungi) and parasites.

9. Immune tolerance - mechanisms that provide self-tolerance, factors leading to the abolition of self-tolerance, some autoimmune diseases.

10. Types of hypersensitivity, mechanisms of hypersensitivity, examples of hypersensitivity related diseases, basic diagnostic tests.

11. General characteristics of viruses - structure, properties, classification, replication.

12. Theories of origin of viruses.

13. Variability of viruses on the example of influenza virus.

14. Pathomechanisms of viral infections.

The syllabus of laboratory:

1. Health and safety regulations during laboratory classes; schedule and organizational aspects of laboratory classes.

2. The innate immunity mechanisms. The assessment of phagocytic acitivity of monocytes – Wright’s method.

3. Organs and cells of immune system. Methods of leukocytes isolation used in immunological studies. The evaluation of cells viability.

4. Populations and subpopulations of leucocytes - the detection of lymphocytes surface receptors.

5. The practical application of antigen-antibodies reaction. Active and passive agglutination (red blood cells grouping test; latex tests), and ELISA assay.

6. Methods of viruses culturing - virus culturing by means of birds embryos

7. Methods of viruses quantification. - the hemagglutination test.

Literatura: (tylko po angielsku)

Janeway’s Immunobiology. K. Murphy, P. Travers, M. Walport C.A. Janeway, P. Travers; Garland Science, Seventh Edition.

Fundamental Immunology. P. E. William; Lippincott Williams &Wilkins, Fifth edition.

Viruses Biology Applications Control. D. V. Harper D.V., Garland Science 2012.

Human and Medical Virology” ed. B.W.J. Mahy 2010.

Materials provided by teacher

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

On the basis of act of MCSU Senate Nr XXII-39.9/12, 25th Apr 2012:

W1. Student has knowledge about the structure and the role of immune system in human body K_W01, K_W02

W2. Student describes and explains the immunity mechanisms of human body K_W01, K_W02, K-W11

W3. Student explains the role of immune system in defence infectious diseases and in tumors, and knows the immunotherapies methods K_W02, K_W06, K_W07

W4. Student explains the role of abnormal reactions of immune system in pathogenesis of human diseases K_W02, K_W07.

W5. Student has basic knowledge about the biology of viruses and viral infections of human K_W02.

U1. Student is able to asses the usefulness of immunogical and virological techniques in diagnosis K_U02

U2. Student uses the basic immunological and virological techniques K_U01,

U3. Student is able to do and interpret the results of basic immunological and virological analysis K_U04, K_U07

K1. Student is able to assess knowledge and skills acquired at the undergraduate level K_K01

K2. Student recognises the need for continuous improvement, acquisition, extension, and updating of knowledge about health protection and methods used in immunology and virology K_K01, K_K02, K_K03, K_K06

On the basis of act of MCSU SenateNr XXIV-27.18/19, 29th May 2019 r:

W1. The graduate knows and understands structure and the role of immune system in human body K_K01, K_W04

W2. The graduate knows and understands the immunity mechanisms of human body K_K01, K_W04

W3. The graduate knows and understands the role of immune system in defence infectious diseases and in tumors, and knows the immunotherapies methods K_W04, K_W06,

W4. The graduate knows and understands the role of abnormal reactions of immune system in pathogenesis of human diseases K_W04, K_W03, K_W06,

W5. The graduate knows and understands basic knowledge about the biology of viruses and viral infections of human K-W01,K_W04, K_W06, K_K08.

U1. The graduate knows the basic immunological and virological techniques K_K01, K_U02

U2. The graduate is able to select properly and apply appropriate the basic immunological and virological techniques K_U03

U3. The graduate is able to carry out the basic immunological and virological techniques K_U04

K1. The graduate is ready for continuous improvement, acquisition, extension, and updating of knowledge about health protection and methods used in immunology and virology K_K02, K_K03, K_K05

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mizerska-Kowalska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mizerska-Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Mizerska-Kowalska, Mateusz Pięt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mizerska-Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Mizerska-Kowalska, Mateusz Pięt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mizerska-Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Mizerska-Kowalska, Mateusz Pięt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0