Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of philosophy with elements of natural philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-B.019Eng
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of philosophy with elements of natural philosophy
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Contact hours (lecture) - 30 h (1 ECTS)


Student's individual work hours:

Study of the subject literature - 30 h (1 ECTS)

Exam preparation - 15 h (0.5 ECTS)


Total 75 h (2.5 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) The method of verifying the educational results of the first-cycle studies approved on the basis of the Resolution of the Senate of Maria Curie-Skłodowska University No. XXII-39.6/12 of 25 April 2012 (i.e. from the teaching cycle 2012/2013):

- written examination (W1-W2, U1-U2, K1-K2)

The method of verifying the educational results of the first-degree studies approved on the basis of Resolution of the Senate of the Maria Curie-Skłodowska University No. XXIV-27.18/19 of 29 May 2019, i.e. from the 2019/2020 education cycle

- Written examination (W1-W2, U1-U2, K1-K2)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to philosophy. Differentia specifica of the notion and the field of philosophy.

Life and thought of Socrates. The philosophy of Plato. The philosophy of Aristotle. The philosophy of the

Greek and Roman stoics. The philosophy of Blaise Pascal. Fyodor Dostoevsky's novella Notes from

Underground and its philosophical significance. Friedrich Nietzsche, his life and philosophy. Existentialism.

Albert Camus’ The Plague and its philosophical significance. An Introduction to Natural Philosophy. Ancient

Greek Natural Philosophy. The New Natural Philosophy of the Seventeenth Century. The Revolution in Natural

Philosophy – the Nineteenth and Twentieth Century. Natural Philosophy for the Twenty-First Century.

Literatura: (tylko po angielsku)

Russell B., History of Western Philosophy, London 1995; Plato, Phaedrus,

Cambridge 2018; Marcus Aurelius, Meditations, New York 2002; Tolstoy L., The Death of Ivan Illich,

Hertfordshire 2004; Dostoyevsky F., Notes from Underground, London 1994; Nietzsche F., The Gay Science,

Cambridge 2001; Wilson C., The Outsider, Newburyport 2016; Sartre J.-P., Existentialism is a humanism, Yale

2007; The Words, London 2000; Camus A., The Plague, London 2002; Gill M.L. & Pellegrin P. (eds), Companion

to Ancient Philosophy, New Jersey, 2006; Grant E., A History of Natural Philosophy. From the Ancient World

to the Nineteenth Century, Cambridge, 2007; Dodig-Crnkovic G. & Schroeder M.J. (eds), Contemporary

Natural Philosophy and Philosophies, Basel 2019; Printed materials and pdf copies provided by the teacher

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes for the first degree studies based on the Resolution of the Senate of Maria Curie-Skłodowska University No XXII-39.6/12 of 25 April 2012, i.e. from cycle 2012/2013:

W1 - The student knows and understands basic methods of analysis of philosophical problems applied in the philosophy of nature and contemporary philosophy of

of natural sciences. K_W17

W2 - The student knows and understands to an advanced degree the connections between philosophy and natural sciences, which make it possible to understand the principles of organisms' functioning of organisms and interpreting and generalizing the knowledge possessed. K_W05

U1 - Student is able to use textbooks and on their basis interpret views of selected philosophers and draw conclusions basing on the knowledge possessed.

on the basis of possessed knowledge. K_U08, K_U09

U2 - Students are able to communicate with the society using specialist terminology in the field of philosophy of nature and philosophy of natural sciences and participate in a debate, adequately presenting and justifying their position and evaluating in a discussion

different opinions and positions. K_U14

K1 - The student is ready to cultivate and disseminate patterns of proper conduct in and outside the work environment, to make decisions independently, to critically assess own actions as well as the actions of teams and organisations he/she participates in, and to

bear responsibility for the consequences of their actions. K_K01-02, K_K05

K2 - The student is ready to critically evaluate his/her knowledge and received contents, as well as to acknowledge the importance of general knowledge in solving

of philosophy in solving cognitive and practical problems, as well as to seek experts' opinions in case of difficulties in solving

with solving problems on their own. K_K01-02, K_K05

Learning outcomes for first degree programmes approved on the basis of the Resolution of the Senate of Maria Curie-Skłodowska University No. XXIV-27.18/19 of 29 May 2019, i.e. from the 2019/2020 education cycle:

W1 - The student knows and understands basic philosophical problems of crucial importance in the philosophy of nature and contemporary philosophy of

natural sciences. K_W08

W2 - The student knows and understands to an advanced degree the connections between philosophy and natural sciences, which make it possible to understand the principles of organisms' functioning of organisms and interpreting and generalizing the knowledge possessed. K_W03

U1 - The student is able to make a proper selection of philosophical sources and interpret views of selected philosophers, as well as draw conclusions based on his/her knowledge. K_U02

U2 - The student is able to communicate with the environment, using specialist terminology in the field of philosophy of nature and philosophy of natural sciences and participate in a debate, adequately presenting and justifying his/her standpoint and evaluating in a discussion different opinions and positions. K_U05

K1 - The student is ready to cultivate and disseminate patterns of proper conduct in and outside the work environment, to make decisions independently, to critically assess own actions as well as the actions of teams and organisations he/she participates in, and to bear responsibility for the consequences of their actions. K_K0, K_K06

K2 - The student is prepared to critically evaluate his/her knowledge and received contents, as well as to acknowledge the importance of general knowledge in solving of philosophy in solving cognitive and practical problems, as well as to seek experts' opinions in case of difficulties in solving with solving problems independently.K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kitliński
Prowadzący grup: Tomasz Kitliński, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta, Tomasz Walczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Krawczyk
Prowadzący grup: Marcin Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Krawczyk
Prowadzący grup: Marcin Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Krawczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)