Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-BT.2002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty społeczne/humanistyczne do wyboru biotechnologia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami pojęciowymi i filozoficznymi zagadnieniami fizyki klasycznej, teorii względności, mechaniki kwantowej i teorii chaosu deterministycznego.

Literatura:

1. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, OBI, Tarnów 2007

2. A. Łukasik, Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, Wyd. UMCS, Lublin 2017

3. J. Such, M. Scześniak, A. Szczuciński, Filozofia kosmologii, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1998

4. M. Tempczyk, Ontologia świata przyrody, Universitas, Kraków 2005

5. Z. E. Roskal (red.), Encyklopedia filozofii przyrody, Wyd. KUL, Lublin 2016

Efekty uczenia się:

Student zna historyczny kontekst powstania fizyki klasycznej, teorii względności i mechaniki kwantowej.

Zna najważniejsze pojęcia i zasady fundamentalnych teorii fizyki współczesnej.

Zna najważniejsze filozoficzne zagadnienia fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej.

Potrafi samodzielnie studiować literaturę dotyczącą filozoficznych problemów fizyki.

Umie napisać esej na temat wybranego filozoficznego zagadnienia fizyki.

Jest krytyczny wobec zdroworozsądkowego obrazu świata.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0