Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziecko w chrześcijańskiej Europie - przeszłość i teraźniejszość (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FDCE-L-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziecko w chrześcijańskiej Europie - przeszłość i teraźniejszość (fakultet)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

I. Omówiona zostanie pozycja dziecka w trzech kulturach będących filarami chrześcijańskiej Europy:

 - pozycja dziecka w judaizmie

 - pozycja dziecka w filozofii greckiej

 - prawa starożytnego Rzymu o dziecku.

II. Ojcowie kościoła o dziecku i dzieciństwie,ze szczególnym uwzględnieniem myśli św.Augustyna i św.Franciszka

   Salezego.

III. Analiza tezy E.Badinter:kobiety nie są macierzyńskie z natury lecz kultury i jej społeczne konsekwencje.

IV. Dziecko jaką przedmiot wyzysku i manipulacji. Dziecko w systemach totalitarnych (casus P. Morozowa i Czerwonej Gwardii).

V. Manifest E. Key - wiek XX wiekiem dziecka - konteksty społeczne.

VI. Wychowawczy klaps i czarna pedagogika czyli usprawiedliwiona przemoc wobec dziecka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kusio
Prowadzący grup: Urszula Kusio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)