Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

O czym nie można mówić... filozofia a mistyka (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FFAM-L-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: O czym nie można mówić... filozofia a mistyka (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny

Skrócony opis:

Tezę zamykającą Traktat … L. Wittgensteina (7. O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć ) poprzedza teza 6.552. Jest zaiste coś niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne. Zajęcia będą dotyczyły „tego, co się uwidacznia”, a co jest efektem niedyskursywnej aktywności umysłu oraz samej tej aktywności. W ich trakcie zostaną przywołane dwie znaczące tradycje: zachodnia - platońska i wschodnia – buddyjska. W przebiegu zajęć planuje się przeprowadzenie kilku (do 5) debat.

Pełny opis:

1. Filozofia a mistyka. Próba odróżniienia. Mistyka Platona

2. Teologia apofatyczna Filona z Aleksandrii

3. Plotyna lot samotnego do Samotnego

4. Platońskie chrześcijaństwo Orygenesa

5. Hezychia i theoria u Ewagriusza z Pontu

6. Potrójna teologia Pseudo-Dionizego Aeropagity

7. "Itinerarium" św. Bonawentury

8. Mistyka Mistrza Eckharta

9. "Szlachetne milczenie" kanonicznego Buddy

10. Pustka u Nagardzuny

11." Stopnie medytacji" Kamalaśili i "Droga do oświecenia" Śantidewy

12.Chan Linchi'ego i zen Dogena

Literatura:

J.A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, WL, Kraków 2001

Efekty uczenia się:

01 Student potrafi omówić główne problemy poruszane na zajęciach fakultatywnych K_W02, K_W06, K_W12

02 umie wskazać powiązania problematyki omawianej na zajęciach fakultatywnych z ogólną problematyką nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych K_U02, K_U11, K_U12, K_W01, K_W02

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Michał Kasiarz, Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)