Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura humanistyczna, retoryka i kreatywność (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FKHR-L-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura humanistyczna, retoryka i kreatywność (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rozwój techniki (wideokonferencja, blog, skype, …) i biznesu (marketing, finanse, …) pokazuje, iż mówienie, występowanie publiczne, staje się równie ważne jak kreatywne, nastawione na własną interpretację, myślenie. Dla współczesnego człowieka retoryka nabiera coraz większego znaczenia – ważna jest bowiem umiejętność komunikatywnego i przekonującego przekazu własnych idei. Ważne jest nie tylko to, co ma się do powiedzenia, ale także sposób w jaki się generuje się własną myśl oraz sama technika przekazu. Zajęcia odróżniają mówienie publiczne od publicznego spierania się, tj. retorykę od erystyki. Kładąc nacisk na retorykę (sens i wiarygodność przekazu) pokazują, że dla przekonania słuchaczy ważne są przede wszystkim: znajomość odbiorcy, rozumienie kontekstu wypowiedzi oraz pewne uniwersalne, ponadczasowe zasady; pokazują w jaki sposób kultura humanistyczna pozwala poprawić sposób komunikowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Świderek
Prowadzący grup: Jolanta Świderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)