Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Language and Cognition

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.104
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Language and Cognition
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 2 sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. II-IV sem
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main objective of the course is to introduce students to the field of cognitive linguistics with its main tenets. The areas that will be covered include, among others, semantics, pragmatics, syntax, morphology. The course begins with an introduction to general linguistics. It discusses selected theories of language origin, contrasts human language with other animal communication system, describes main features of language. As the course unfolds, students become familiar with different approaches to studying language, selected issues related to contemporary linguistics, the most important names and works relevant to the field.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The following topics shall be presented:

What is language? Why do we study it?

What is linguistics What is cognitively linguistics? The main tenets

Semantics

Syntax

Pragmatics

Morphology

Phonology

Pragmatics

Metaphor

Metonymy

Embodiment and situated cognition

The main theories with which to study language (e.g. conceptual integration theory, aka blending)

Creativity in language

Language and the brain

Literatura: (tylko po angielsku)

V. Evans & M. Green. 2006. Cognitive Linguistics. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

R.Dirven i M. Verspoor (eds.) 2004. Cognitive Explorations of Language and Linguistics. Second Revised Edition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

F.Ungerer i H.J. Schmid. 1996. An Introduction to Cognitive Linguistics. London?New York: Longman.

G. Yule. 2006. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Prażmo
Prowadzący grup: Ewelina Prażmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Kardela, Ewelina Prażmo, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Żyśko
Prowadzący grup: Ewelina Prażmo, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Żyśko
Prowadzący grup: Ewelina Prażmo, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)