Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

kursy do rankingu kognitywistyka I sem. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L
F-K.91 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.90 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.93
IT
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentówz podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami stosowanymi w informatyce, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej. We wszystkich tych obszarach pokazane jest zastosowanie tzw. wolnego oprogramowania.

Strona przedmiotu
F-K.122 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.104 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.92 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czym jest logika? Wprowadzenie do logiki. Kategorialne ujęcie języka - kategorie syntaktyczne. Zdania, nazwy, spójniki zdaniowe. Ogólne pojęcie prawa logiki. Klasyczny rachunek zdań w ujęciu semantycznym: metoda matrycowa. Podstawowe prawa rachunku zdań. Wzajemna definiowalność spójników. Wprowadzenie do rachunku predykatów (język formalny). Analiza języka naturalnego w oparciu o język rachunku predykatów, analiza zwrotów kwantyfikacyjnych. Podstawowe prawa rachunku predykatów. Elementy semantyki dla rachunku predykatów, Tarskiego definicja spełniania i prawdziwości. Wprowadzenie do algebry Boole’a zbiorów. Rachunek relacji. Funkcje.

Strona przedmiotu
F-K.121 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.141 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.120 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie studentów z przedmiotem badań w zakresie sztucznej inteligencji (si) oraz podstawową wiedzą w tym zakresie, a także z metodami opisu i rozwiązywania problemów charakterystycznych dla zastosowań si.

Strona przedmiotu
F-K.136
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-K.105 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje problematykę procesów, które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i tworzyć sobie obraz świata (procesy percepcyjne,

wyobrażeniowe, myślowe, decyzyjne, uwagowe, pamięci i uczenia się). W obszarze tym prezentowane są różne stanowiska wyjaśniające te zjawiska od strony

mechanizmów i ich regulacyjnych funkcji. Zaprezentowana zostanie problematyka reprezentacji poznawczych (trwałych i nietrwałych).

Strona przedmiotu
F-K.94 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z narzędziami ułatwiającymi bezpośrednią i zdalną pracę nad projektem grupowym oraz budowanie kompetencji z zakresu selekcji informacji, ich wyszukiwania, zestawiania i krytycznego odnoszenia się do źródeł informacji.

Strona przedmiotu
F-K.140 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0