Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka (LOG)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.151
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka (LOG)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #LOG (sem. 2,4,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4 punktów ECTS (120 godzin)

1 pkt (30 godz.) obecność na zajęciach, dyskusje;

1 pkt (45 godz.) przygotowanie się do zaliczenia: konsultacje, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i ze wskazaną literaturą przedmiotu;

2 pkt (60 godz.) indywidualne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych,

zapoznanie z literaturą przedmiotu, konsultacje.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test, projekt własny

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z pojęciami z zakresu współczesnej statystki. Zaprezentowane zostaną wybrane metody z zakresu statystyki opisowej oraz ekonomicznej wykorzystywane w analizie danych.

Literatura:

- Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. (2003) Statystyka: wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa, Scholar.

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1, Warszawa, Scholar.

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T2, Warszawa, Scholar.

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T3, Warszawa, Scholar.

- Walesiak M. (1996). Dopuszczalne działania na liczbach w badaniach marketingowych z punktu widzenia skal pomiarowych, Informatyka i Ekonometria.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W13, K_W16

Umiejętności: K_U19

Kompetencje społeczne: K_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Filipek
Prowadzący grup: Kamil Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Filipek
Prowadzący grup: Kamil Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Filipek
Prowadzący grup: Kamil Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)