Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody dyfrakcyjne i mikroskopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-MDM-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Metody dyfrakcyjne i mikroskopowe
Jednostka: Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość praw elektrodynamiki,

znajomość praw optyki geometrycznej,


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do egzaminu 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W01,W02 – egzamin,

U01,U12 – egzamin


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W01,W02 – egzamin,

U01,U12 – egzamin


Pełny opis:

Wykład zawiera przegląd nowoczesnych metod dyfrakcyjnych i mikroskopowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich zastosowań i ograniczeń wynikających z charakteru oddziaływania stosowanych wiązek promieniowania i sond pomiarowych.

Omawiane są następujące metody:

Mikroskop optyczny i mikroskop bliskiego pola.

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM.

Dyfrakcja LEED.

Dyfrakcja RHEED.

Źródła promieniowania rentgenowskiego.

Dyfraktometria rentgenowska.

Mikroskopia atomowa APM.

Mikroskop tunelowy Nanosurf.

Mikroskop siła tomowych AFM

Literatura:

http://cen.acs.org/articles/92/web/2014/10/Eric-Betzig-Stefan-Hell-W.html

C. Davisson and L. H. Germer, Diffraction of electrons by a crystal of Nickel, Phys. Rev. 30, 705 (1927).

Hans Lüth, Surfaces and Interfaces of Solids, second edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1993.

M. Henzler, W. Göpfel, Oberflächenphysik des Festkörpers, B. G. Teubner Stuttgart, 1993.

John A. Venables, Introduction to Surface and Thin Film Processes, Cambridge University Press, 2000.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017.

WIEDZA

WO1 Zna podstawowe prawa fizyki z zakcęsu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki, optyki

W02 Zna podstawy rachunku różnlczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych, analizy wektorowej, algebry, geometrii.

UMIEJĘTNOŚCI

UO1 Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa ftzyczne oraz je zinterpretować

U12 Potrafi określi związki przyczynowo - skutkowe

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019.

WIEDZA

WO1 Zna podstawowe prawa fizyki z zakcęsu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki, optyki

W02 Zna podstawy rachunku różnlczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych, analizy wektorowej, algebry, geometrii.

UMIEJĘTNOŚCI

UO1 Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa ftzyczne oraz je zinterpretować

U12 Potrafi określi związki przyczynowo - skutkowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.