Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria analityczna
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://matematyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/view.php?id=263
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs geometrii elementarnej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Konwersatorium 15

Konsultacje 35

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 50

Liczba punktów ETCS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie do konwersatorium 15

Przygotowanie do egzaminu 15

Studiowanie literatury 20

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 50

Liczba punktów ETCS bez udziału nauczyciela akademickiego 2

Łączna liczba punktów ETCS 4

Pełny opis:

1. Pojęcie przestrzeni euklidesowej.

2. Układy współrzędnych i współrzędne.

3. Wektory zaczepione i swobodne.

4. Iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany.

5. Równania prostych i płaszczyzn.

6. Krzywe algebraiczne, stożkowe i kwadrygi oraz ich klasyfikacja.

7. Informacja o geometriach nieeuklidesowych.

Literatura:

1. K. Borsuk, Geometria analityczna wielowymiarowa, PWN.

2. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, PWN.

3. N. Jefimow, E. Rozendorn, Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową, PWN.

4. K. Radziszewski, Geometria analityczna, skrypt UMCS.

5. Z. Radziszewski, Zbiór zadań z geometrii analitycznej, Wydawnictwo UMCS.

Efekty uczenia się:

K_W07 - zna podstawowe zagadnienia z geometrii analitycznej oraz przestrzeni wektorowych

K_U01 - potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje

K_U02 - posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów oraz potrafi poprawnie używać go także w języku potocznym

K_U23 - posługuje się pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, przekształcenia liniowego, macierzy

K_U25 - umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności; potrafi podać geometryczną interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z analizą matematyczną

K_U26 - rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach; potrafi posłużyć się geometryczną interpretacją rozwiązań

K_U27 - potrafi stosować podstawowe pojęcia i metody geometrii analitycznej do rozwiązywania problemów geometrycznych

K_K02 - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

K_K04 - potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych

K_K05 - ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gąsior
Prowadzący grup: Anna Gąsior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.