Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [F-K.137] Semestr zimowy 2021/2022
Seminarium licencjackie, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [F-K.137]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [21/22Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Konderak
Strona domowa grupy: https://kampus.umcs.pl/mod/page/view.php?id=103042
Literatura:

Pinker, S. (2015). The Language Instinct. How the Mind Creates Language. Penguin Books.

Abram, D. (1997). The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a more-than-human world. Vintage Books.

Varela, F., Thompson, E., Rosch, E. (1993). The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. The MIT Press.

Gazzaniga, M., Ivry, R., Mangun, G. (2014). Cognitive Neuroscience. The Biology of Mind. (pp. 207-215). W.W.Norton: New York.

Bateman J., Schmidt K.-H. (2012). Multimodal Film Analysis. How Films Mean. Routledge: New York.

Forceville, Ch., Urios-Aparisi, E. eds. (2009). Multimodal metaphor. Berlin: Mouton de Gruyter.

Rousi, R. (2013). From Cute to Content. User Experience from a Cognitive Semiotic Perspective. PhD Thesis. University of Jyväskylä: Jyväskylä.

Oviatt, S. et al. (2019). The Handbook of Multimodal-Multisensor Interfaces, Volume 2: Signal Processing, Architectures, and Detection of Emotion and Cognition. Association for Computing Machinery and Morgan & Claypool Publishers.

Thompson, E. (2015). Waking, dreaming, being : new light on the self and consciousness from neuroscience, meditation, and philosophy. New York: Columbia University Press

Ventola, E. Charles, C. & Kaltenbacher, M. (2004). Perspectives on Multimodality. Document Design Companion Series vol 6. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Bateman, J., Wildfeuer, J. & Hiippala, T. (2017). Multimodality. Foundations, Research and Analysis A Problem-Oriented Introduction. Berlin: De Gruyter Mouton.

Hull, J. (2001). On Sight and Insight. A Journey into the World of Blindness. Oxford: Oneworld Publ.

Ingold, T. (2000). The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge.

Konderak, P. (2018). Mind, Cognition, Semiosis. Ways to Cognitive Semiotics. Lublin: UMCS Press.

Embodiment: Chap. 4 (119ff), Chap. 6.

Zakres tematów:

Semiotyką kognitywna - badania nad procesami tworzenia znaczeń

Problem multimodalności: multisensoryczność i polisemiotyczność komunikacji

Jak zmysły współdziałają ze sobą?

Jakie konsekwencje ma utrata jednego ze zmysłów?

Jak badać zaangażowanie zmysłów w poznanie (np. eye-tracking, motion capturing)?

Jak modelować percepcję multisensoryczną?

Sztuczne systemy komunikujące

Ewolucja komunikacji i ewolucja języka

Multimodalna analiza filmu

Multimodalność metafor

Komunikaty perswazyjne - rola multimodalności

Metody dydaktyczne:

dyskusja seminaryjna

prezentacje studenckie

studia przypadków

korekta prac pisemnych

praca ze studentem w laboratorium multimodlaności

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności seminarzystów w trakcie semestru;

kamienie milowe do osiągnięcie przez studenta

I sem: określenie tematyki pracy

II sem.: sformułowanie tematu i prezentacja wstępnej struktury pracy

III sem: przygotowanie pracy dyplomowej

Uwagi:

dr hab. Piotr Konderak

Seminarium multimodalności w percepcji i komunikacji

Percepcja ma charakter multisensoryczny – nasze zmysły tworzą system wzajemnie powiązanych procesów charakteryzowanych na poziomie psychologicznym, neurobiologicznym, fenomenologicznym. Elementem wiążącym jest ludzkie ciało (embodiment) wchodzące w interakcje ze światem (situatedness).– to wybrane problemy do dyskusji.

Komunikacja, z kolei, ma charakter polisemiotyczny – wykorzystujemy rozmaite środki wyrazu (język mówiony, pisany, obrazy statyczne, obrazy ruchome, gesty, etc.) w tworzeniu komunikatów. W tym kontekście można rozpatrywać przykładowe problemy: Jak rozmaite środki wyrazu łączą się (w filmach, ilustrowanych książkach, na stronach internetowych)? Jak modelować procesy komunikacji (np. Natural Language Processing)? Jak – wykorzystując polisemiotyczność – wspierać procesy uczenia się lub edukowania?

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0