Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy antropologii kultury (BN) (PW) [L-WPAK-TCAK-1S.2] Semestr letni 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wybrane problemy antropologii kultury (BN) (PW) [L-WPAK-TCAK-1S.2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [22/23L] (zakończony)
Konwersatorium [KW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariola Tymochowicz
Literatura:

Burszta W. Antropologia kultury, Poznań 1998.

Barnard A., Antropologia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

Desmond M., Magia ciała, Warszawa 1993.

Gajda J., Antropologia kultury, cz. 1, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005

Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.

Kuligowski W., Antropologia współczesności, Kraków 2007.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2003.

Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007

Staniszkis J., Antropologia władzy, Warszawa 2009.

Antropologia religii, Studia i szkice, red. J. Rabin, Kraków 2002.

Wasilewski J. S., Kategoria przestrzeni w kulturze koczowniczej analiza przestrzenna jurty mongolskiej, „Etnografia Polska", t. X I X z. 1.

Wasilewski J.S., Tabu, Warszawa 2010.

A. Nobil, Zmiana kulturowa: między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

M. Chomczyńska-Rubacha, K. Rubacha, Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków 2007.

J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.

M. Bucowski, W. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

J. Dunin, Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, Antropologia w życiu współczesnym, Warszawa 1965.

E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987.

Z. Mach, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa-Kraków 1989.

A. Mrozek-Dumanowska, Człowiek w labiryncie magii, Warszawa 1990.

Cz. Robotycki, Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. studium etnologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Wrocław 1980.

E. Krawczak, Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2003, rozdz.1

W. Wołoszyn-Spirka, Antropologia kulturowa, Bydgoszcz 2008.

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz.I, Toruń 2003, rozdz. I i II

B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Warszawa 2001.

E. T. Hall, Ukryty wymiar, w: A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, W: M. Szpakowska (red.), Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2008.

R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze, Kraków 1988.

J. Kowalska, Koło bogów: ruch i taniec w mitach i obrzędach, Warszawa 1995.

J. Kowalska, Taniec drzewa życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991.

M. Tymochowicz, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin 2013.

M. Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie w kulturze chłopskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 2019.

Zakres tematów:

1. Zakres oraz przedmiotowość antropologii kulturowej;

2. Człowiek jako istota biologiczna – pojęcie rasy biologicznej, religijnej i kulturowej

3. Wizja świata społeczności pierwotnych, czyli o zasadach porządkowania świata;

4. Kategorie czasu i przestrzeni w kulturze;

5. Zrozumieć „innego”, zagadnienie stereotypów narodowych;

6. Kultura materialna – ubiór i jego znaczenie dla człowieka;

7. Kultura duchowa – sztuka ludowa i nieorifesjonalna;

8. Kultura społeczna – obrzędy przejścia w społecznościach tradycyjnych i współczesnych;

9. Magia w kulturze współczesnej;

10. Zagadnienie tabu w kulturze współczesnej;

11. Nomadzi w Europie;

12. Subdyscypliny antropologii kultury – antropologia jedzenia;

13. Antropologia turystyki;

14. Antropologia sportu;

15. Antropologia wobec kulturowych problemów współczesności (wielokulturowość, globalizacja).

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja problemowa

- prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

.- bieżąca ocena ciągła

- aktywne uczestnictwo w dyskusji

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat

Kryteria oceniania: zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej WF UMCS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)