Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [E-E-LS-SEM.5] Semestr zimowy 2022/2023
Seminarium licencjackie, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [E-E-LS-SEM.5]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Miszczuk
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com
Literatura:

.Literatura podstawowa

1. Szkutnik Z. (2005), Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

2. Żebrowski W. (2008), Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn.

3. DeLyser, D. (2003). Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation writers. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 169-181.

4. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

5. Ahrens, S., How to take smart notes, 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Kuc B.R., Paszkowski J. (2007), Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok.

2. Pioterek P., Zieleniecka B. (2004), Technika pisania prac dyplomowych. Nowe normy i wymogi, Wydawnictwo WSB, Poznań.

3. Campbell, J. Y., Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (2012). The econometrics of financial markets. Princeton University press.

5. Stoczewska, B., Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014.

6. Adler, M. J., & Van Doren, C., How to read a book, Simon and Schuster, 2014

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Gospodarka lokalna i regionalna

2. Samorząd terytorialny jako stymulator przedsiębiorczości

3. Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje

4. Usługi komunalne – organizacja i ekonomika

5. Gospodarka turystyczna

6. Gospodarka przestrzenna

Metody dydaktyczne:

metoda konwersatoryjna

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

- w każdym semestrze:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do jednej nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie prezentacji nt. związany w wybranym zagadnieniem związanym z tematyką pracy);

W pierwszym semestrze seminarium należy:

1. wygłosić referat związany z tematyką pracy,

2. przygotować plan pracy dyplomowej, jej dokładnego konspektu oraz zebrać bibliografię; 3. napisać jeden rozdział pracy.

W drugim semestrze seminarium należy: 1. napisać drugi rozdział pracy.

w ostatnim semestrze: 1. napisać całą pracę, 2. uzupełnić bibliografię,

3. złożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej – licencjackiej (najpóźniej do końca semestru).

Ocenie podlegają:

• stopień wypełnienia wymogów,

• ocena prezentowanych celów pracy dyplomowej,

• ocena tematyki pracy na forum grupy seminaryjnej,

• ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach,

• ocena i weryfikacja wyników badań,

• samodzielność, wnikliwość i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych

elementów pracy,

• argumentacja,

• poprawność językowa i styl.

Uwagi:

zajęcia odbywają się online za pomocą MS Teams: https://teams.microsoft.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0