Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [E-E-LS-SEM.5] Semestr zimowy 2022/2023
Seminarium licencjackie, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [E-E-LS-SEM.5]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Szafran
Strona domowa grupy: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. CeDeWu, Warszawa 2020.

2. Szkutnik Z. , Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

3. Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2008.

4. Ahrens, S., How to take smart notes, 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Kuc B. R., Paszkowski J., Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok 2007.

2. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych. Nowe normy i wymogi, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004.

3. DeLyser, D. (2003). Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation writers. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 169-181.

4. Stoczewska, B., Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014.

5. Adler, M. J., & Van Doren, C., How to read a book, Simon and Schuster, 2014.

6. Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej.

Materiały:

1. Koncepcja pracy i egzaminu magisterskiego; Formatowanie pracy licencjackiej i magisterskiej; Szablon pracy dyplomowej WE UMCS (wraz ze stroną tytułową i niezbędnym formatowaniem); Procedura dyplomowania; ZESTAWY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, W KTÓRYCH FORMUŁOWANE BĘDĄ PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM EKONOMIA STUDIA I i II STOPNIA -https://www.umcs.pl/pl/prace-i-egzamin-dyplomowy,8273.htm

Zakres tematów:

1. Metody i technika realizacji prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych powstałych w trakcie pisania kolejnych rozdziałów.

2. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału.

3. Korzystanie z: bibliografii PAN, zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line, danych statystycznych: EUROSTAT, GUS i BDL GUS, i innych właściwych dla konkretnej pracy.

4. Kompozycja pracy. Podstawowe wymagania formalne i edytorskie. Styl i język pracy. Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów, wykresów itp. zamieszczanych w pracy.

5. Etyka w badaniach naukowych.

Metody dydaktyczne:

E-learning – metody i techniki kształcenia na odległość (w trybie synchronicznym): metoda problemowa, metoda badawcza z wykorzystaniem materiałów multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do jednej nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie prezentacji nt. związany w wybranym zagadnieniem związanym z tematyką pracy);

W drugim semestrze seminarium należy:

1. poprawić pierwszy rozdział pracy;

2. obowiązkowo napisać drugi rozdział pracy i ewentualnie kolejne rozdziały, pierwszą wersję pracy.

Ocenie podlegają:

- prezentacja założeń pracy na forum grupy seminaryjnej,

- cel pracy,

- stosowane metody wykorzystane w badaniach,

- weryfikacja wyników badań,

- samodzielność, wnikliwość i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy.

Uwagi:

dr Joanna Szafran

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)