Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka [E-FR-LS-O.2] Semestr letni 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka [E-FR-LS-O.2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [22/23L] (zakończony)
Konwersatorium [KW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arleta Kędra
Literatura:

Podstawowa

1. M. Sobczyk, Statystyka: podstawy teoretyczne, przykłady - zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000

2. A. Snarska, Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007

3. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka – elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006

Uzupełniająca

1. A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Zakres tematów:

1. Analiza struktury zbiorowości

- Parametry rozkładu cechy w zbiorowości

- Miary położenia

- Miary rozproszenia

- Miary asymetrii

- Miary koncentracji

2. Analiza współzależności

- Analiza korelacji

- Analiza zależności pomiędzy cechami jakościowymi

- Analiza regresji

3. Analiza dynamiki

- Przyrosty

- Indeksy

- Średniookresowe tempo zmian

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja na zajęciach (maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

Ocena z zaliczenia pisemnego, obejmującego rozwiązanie zadań z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Zaliczenie ćwiczeń można uzyskać w przypadku zdobycia minimum 50% punktów.

Uwagi:

mgr A. Kędra (KW 5)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)