Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka dla ekonomistów [E-E-LS-O.4] Semestr zimowy 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Informatyka dla ekonomistów [E-E-LS-O.4]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Konwersatorium [KW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Budzyńska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pastuszak, Z. (2022), Technologia informacyjna. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo UMCS

2. Czasopisma (portale): Komputer Świat, Chip, PC World

3. Korczak J., Dyczkowski M. (red.) Informatyka ekonomiczna, Wyd. UE, Wrocław 2008.

4. Lambert J., Frye C.. Microsoft Office 2019 Krok po kroku, Promise, Warszawa 2019.

5. Polańska K. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.

6. Stefańczyk M., Mejsner E., Kwiatkowski T., Jaskuła T., Informatyka dla ekonomistów – przykłady i ćwiczenia, UMCS, Lublin 2003.

7. Wayne L. W., Microsoft Excel 2019. Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise, Warszawa, 2019.

8. Exploring Microsoft Office: The Illustrated, Practical Guide to Using Office and Microsoft 365 (Exploring Tech), Elluminet Press 2020.

9. MICROSOFT WORD FOR BEGINNERS 2021: LEARN WORD PROCESSING SKILLS, Independently published 2020,

Literatura uzupełniająca:

1. Wrycza S., Maślankowski J., Informatyka Ekonomiczna. Teoria i zastosowania, PWN, Warszawa 2019.

2. Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), Informatyka Gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. Learn Microsoft Office 2019: A comprehensive guide to getting started with Word, PowerPoint, Excel, Access, and Outlook, Packt Publishing 2020.

Pozycje on-line:

1. Microsofr Office 365, Connect and collaborate virtually anywhere anytime, Microsoft Press, A Division of Microsoft Corporation, Redmond 2011.

2. edu.gcfglobal.org/.en/subjects/office/.

3. Materiały umieszczone na KAMPUS UMCS.

Zakres tematów:

1. Edytor tekstu Microsoft Word – formatowanie dokumentów. Marginesy i orientacja strony, listy wypunktowane i numerowane, nagłówki i stopki, podział tekstu na kolumny, tworzenie i formatowanie tabel, wstawianie i formatowanie obiektów graficznych, sprawdzanie pisowni i gramatyki w dokumencie, wykorzystywanie słownika synonimów, edytor równań matematycznych; style, automatyczny spis treści, automatyczne podpisywanie rysunków i tabel, Style nagłówków. Ćwiczenia praktyczne; blended learning.

2. Arkusz kalkulacyjny – Microsoft Excel. Tworzenie i formatowanie arkuszy danych, sortowanie, tworzenie i kopiowanie funkcji, podstawowe obliczenia, formatowanie wykresów; rejestracja makr; tworzenie formularzy, tabela przestawna, autofiltrowanie, wykresy. Ćwiczenia praktyczne; blended learning.

Metody dydaktyczne:

Pokaz, demonstracja, praca z książką (samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online: blended learning oraz e-learning), metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywność w trakcie zajęć, sprawdzian o charakterze praktycznym – progi punktowe

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie wszystkich podlegających ocenie kolokwiów oraz zadań i prac.

Student musi zaliczyć każde kolokwium cząstkowe, z czego:

MS Word min. 10 pkt, MS Excel 12 pkt. Z każdego kolokwium student może zdobyć maksymalnie po 20 pkt.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wystawiana zgodnie z poniższą punktacją:

5 jeżeli liczba punktów powyżej 38

4,5 34 - 37 punktów

4,0 30 – 33 punktów

3,5 26 – 29 punktów

3,0 22 – 25 punktów

2,0 poniżej 25 punktów

Uwagi:

mgr inż. Katarzyna Budzyńska (KW5)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0