Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury [H-AK-KUL-1S.1] Semestr zimowy 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Antropologia kultury [H-AK-KUL-1S.1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Konwersatorium [KW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariola Tymochowicz
Literatura:

Burszta W. Antropologia kultury, Poznań 1998.

Barnard A., Antropologia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

Gajda J., Antropologia kultury, cz. 1, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005

Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.

Kuligowski W. , Antropologia współczesności, Kraków 2007.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury,

Warszawa 2003.

Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Świat

człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007.

Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek-kultura-osobowość, Kraków 1991.

Marta Rakoczy, Słowo magiczne jako działanie – o kilku walorach koncepcji Bronisława Malinowskiego, „POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE” NR 4/2013.

Staniszkis J., Antropologia władzy, Warszawa 2009.

Antropologia religii, Studia i szkice, red. J. Rabin, Kraków 2002.

Sokolewicz, Z. Wprowadzenie do etnologii, Warszawa 1974.

Tempłowicz A., Panteon słowiański w świetle etymologii. Perun – Weles – Swaróg i bóstwa pokrewne, :Kwartalnik Językoznawczy” 2011/1 (5).

M. Tymochowicz, Pożywienie jako wyznacznik tożsamości regionalnej [w:] Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturalnej, red. M. Dziekanowskiej, M. Wójcickiej, t. 10 serii Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, Lublin 2017, s. 137-150.

Wasilewski J. S., Kategoria przestrzeni w kulturze koczowniczej analiza przestrzenna jurty mongolskiej, „Etnografia Polska", t. X I X z. 1.

Wasilewski J.S., Tabu, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

1. Zakres oraz przedmiotowość antropologii kulturowej

2. Prekursorzy antropologii kulturowej – historia dyscypliny;

3. Kierunki i szkoły w antropologii w XIX w. i na początku XX w.

4. Metody i kierunku powstałe w XX w.

5. Systemy wyobrażeń o świecie;

6. Kategorie czasu i przestrzeni w kulturze;

7. Człowiek jako istota biologiczna – pojęcie rasy

8. Kategoria obcego – zrozumieć „innego”

9. Magia i religia w świetle badań etnologicznych

10. Zagadnienie tabu w kulturze współczesnej

11. Sztuka w społecznościach tradycyjnych i pierwotnych

12. Rola artefaktów w kulturze

13. Nomadzi w Europie (irlandzcy wędrowcy, Sammi, Romowie, cyfrowi nomadach)

14- 15. Subdyscypliny antropologii kultury

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja problemowa

- prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca ocena ciągła

- aktywne uczestnictwo w dyskusji

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)