Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty źródłowe w badaniach [H-WZBK-KUL-1S.4] Semestr letni 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty źródłowe w badaniach [H-WZBK-KUL-1S.4]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [22/23L] (zakończony)
Konwersatorium [KW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariola Tymochowicz
Literatura:

Jakub Niedbalski, Odkrywanie caqdas. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych (dostępny w internecie).

Władysława Szulakiewicz, Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych, (tekst dostępny w internecie).

Pink S., Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: PWN, 2009.

Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa: PWN, 2010.

M. Angrosini, Badania etnograficzne i obserwacja, Warszawa 2010.

Badania jakościowe metody i narzędzia t.2, red. Dariusz Jemielniak, Warszawa 2012.

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

S. Gajda, Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 2001.

R. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012.

M. Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer, Badania jakościowe - metody i zastosowania, 2013.

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.

P. Witek, Kultura – film – historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005.

Metoda i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych, CBOS, Warszawa 2012 (artykuł Mirosławy Grabowskiej, pt. Co to znaczy wierzyć we współczesnej Polsce?)

Tomasz Kruszewski, Etnografia i jej wybrane zastosowania w badaniach bibliologicznych, „Przegląd Biblioteczny” 2008 z. 3.

S. Stępień, Dziennik jako źródło do badania historii PRL, w: Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 6, Warszawa 2004, s. 203-228.

Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne, cz. 1, Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001.

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2005.

Zakres tematów:

1. Perspektywy badawcze – pomysł na badania;

2. Plan badań (pytanie badawcze)

3. Metoda ilościowa

4. Metody jakościowe: badania etnograficzne

5. Obserwacja, jako metoda pomocnicza;

6. Metoda biograficzna i studium przypadku;

7. Metoda netnograficzna

8. Interpretacja danych źródłowych zastanych (pamiętniki, kroniki, dokumenty administracyjne, mapa, fotografie);

9. Film jako źródło badań;

10. Etyka w badaniach jakościowych;

11. Opracowywanie i przedstawienie wyników badania

12. Omówienie wybranych tematów planów pracy licencjackiej

13. Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje;

14. Styl naukowy i potoczny;

15. Plagiat – czym jest i jak go uniknąć;

Metody dydaktyczne:

Praca na materiałach źródłowych

Prezentacja multimedialna

Studium przypadku (studium przykładowe)

Dyskusja

Metoda tekstu przewodniego

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca ocena ciągła

- aktywne uczestnictwo w dyskusji

- realizacja wyznaczonych zadań

Kryteria oceniania: zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej WF UMCS.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)