Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Promocja dziedzictwa kulturowego (PW) [H-PW.PDK-TCAK-2S.1] Semestr zimowy 2023/2024
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Promocja dziedzictwa kulturowego (PW) [H-PW.PDK-TCAK-2S.1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/2024 [23/24Z] (w trakcie)
Konwersatorium [KW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Żuk
Strona domowa grupy: http://umcs.pl
Literatura:

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy-identyfikacja-zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa 2015.

Grzegorz Żuk, O pojęciu kultury, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole, red. Małgorzata Karwatowska i Leszek Tymiakin, Lublin 2016, s. 255-266.

Brian Tracy, Marketing, przeł. Aleksandra Samson-Banasik, Warszawa 2019.

Zakres tematów:

- Dziedzictwo kulturowe - materialne i niematerialne

- Dziedzictwo kulturowe a tradycja

- Formy promocji dziedzictwa kulturowego

- Studia przypadków - promocja dziedzictwa kulturowego miasta i wsi

- Działalność promocyjna i edukacyjna instytucji kultury

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, elementy wykładu, praca w grupach, praca indywidualna nad przydzielonym zadaniem

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusjach, umiejętność wykonania i przedstawienia prezentacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)