Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w Polsce i w Niemczech [H-MPN-PNSKT-1S.5] Semestr zimowy 2023/2024
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Media w Polsce i w Niemczech [H-MPN-PNSKT-1S.5]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/2024 [23/24Z] (w trakcie)
Konwersatorium [KW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Jarosz, Karolina Miłosz
Literatura:

Część dot. Niemiec

Niemieckie serwisy informacyjne

Aktualne audycje radiowe i telewizyjne

Bęza, S.: "Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder"

Jäger, S. "Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung"

Schmalenberger, D. "Welche Medien kenne und nutze ich"

Część dot. Polski [literatura podstawowa]

1. "Słownik wiedzy o mediach", red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko-Biała 2009.

2. "Biblia dziennikarstwa", red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010

3. "Polski system medialny 1989-2011", red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2013.

4. Mielczarek T., "Monopol, pluralizm, koncentracja : środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006", Warszawa 2007.

5. Sonczyk W., "Media w Polsce. Zarys problematyki", Warszawa 1999.

Zakres tematów:

Niemieckie Media:

1. Rolle und Aufgaben der Medien

2. Printmedien, elektornische Medien, soziale Medien

3. Meinungs- und Pressefreiheit

3. Fernsehsender und Rundfunk

4. Analyse des Fernsehprogramms

5. Präsentation des Profils ausgewählter Zeitungen

6. Diskursthema, Diskursstrang, Diskursebene

7. Vergleich der diskursiven Ereignisse und ihrer Darstellung in unterschiedlichen Medien

8. Sprachen des Mediendiskurses

Polskie Media

1. Kształtowanie się polskiego systemu medialnego - rys historyczny.

2. Monopol i pluralizacja polskich mediów.

3-6. Specyfika współczesnych mediów polskich.

7-8. Polskie prawo prasowe w systemie medialnym.

9. Polski odbiorca i jego potrzeby medialne w kontekście oferty współczesnych mediów.

10-12. Marketing medialny.

13-14. Etyka i wolność mediów.

15. Prezentacja prac zaliczeniowych przygotowanych przez studentów.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• klasyczna metoda problemowa

• dyskusja dydaktyczna

• metoda przypadków

• metoda sytuacyjna

• metody eksponujące

• wyjaśnienie

• opis/opowiadanie

• metoda tekstu przewodniego

• analiza i prezentacja treści

• autoekspresja twórcza

• ćwiczenia przedmiotowe

• e-learning

Metody i kryteria oceniania:

Część niemiecka:

wypowiedzi ustne, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, prezentacja wybranych mediów, sprawdzian zaliczeniowy

Część polska:

Ocena prezentacji zostanie przeprowadzona zgodnie z ogólnymi kryteriami wskazanymi w procedurze wydziałowej. Kryteria szczegółowe zostaną podane podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)