Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja językowa w mediach [POL-PM-LS-KJW] Semestr zimowy 2023/2024
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Komunikacja językowa w mediach [POL-PM-LS-KJW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/2024 [23/24Z] (w trakcie)
Konwersatorium [KW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 44
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Wójcicka
Literatura:

Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2014.

Kreatywność językowa w przekazach internetowych, red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź 2019.

K. Burska, B. Cieśla, K. Jachimowska, B. Kudra, Kreatywność językowa w reklamie, Łódź 2016.

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Zakres tematów:

1. Język a media

2. Funkcje języka i wypowiedzi

3. Teoria aktów mowy

4. Maksymy konwersacyjne

5. Perswazja i manipulacja w mediach

6. Słowo w kulturze multimediów

7. Style językowe w mediach

8. Tekst medialny

9. Paratekst

10. Gry językowe w wybranych przekazach medialnych

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, case study

Metody i kryteria oceniania:

aktywność, kolokwium zaliczeniowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)