Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Corporate Financial Strategy E-PJOE-CFS
Reguły punktacji przedmiotu

E-AG-2S - Analityka gospodarcza, stacjonarne II stopnia
E-AG-LS - Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia
E-E+KA103-K - Studia krótkoterminowe - Erasmus mobilność edukacyjna
E-FR-2S - Finanse i rachunkowość, stacjonarne II stopnia
E-FR-LS - Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
E-AG-2S
Analityka gospodarcza, stacjonarne II stopnia
E-AG-LS
Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia
E-E+KA103-K
Studia krótkoterminowe - Erasmus mobilność edukacyjna
E-FR-2S
Finanse i rachunkowość, stacjonarne II stopnia
E-FR-LS
Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(21/22L - ...)
3
(21/22L - ...)
3
(21/22L - ...)
3
(21/22L - ...)
2
(21/22L - ...)
1
(21/22L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)